Interna [D0112203]

Kožní nemoci z povolání

Autor: Zdenka, Fenclová

anotační obrázek

 Kožní nemoci z povolání

Profesionální onemocnění způsobená ionizujícím zářením

Autor: Zdenka, Fenclová

anotační obrázek

 Profesionální onemocnění způsobená ionizujícím zářením

Intoxikace léky, CO, inhalační trauma

Autor: Jiří Valenta

anotační obrázek

 Intoxikace léky, CO, inhalační trauma

Hepatotoxicita

Autor: Daniela Pelclová

anotační obrázek

Hepatotoxicita 

Biologické expoziční testy

Autor: Daniela Pelclová

anotační obrázek

 Biologické expoziční testy

Akutní intoxikace - obecná část

Autor: Jiří Valenta

anotační obrázek

 Akutní intoxikace - obecná část

Crohnova choroba

Autor: Jitka Zelenková

anotační obrázek

 Crohnova choroba