Department of Medical Microbiology, Charles University, 2nd Medical Faculty, http://www.lf2.cuni.cz/info2lf/ustavy/ulm/chara.htm

Infekce a imunita (molekulární mechanismy bakteriální virulence)

Author: Peter Šebo

 Přednáška probírá mechanismy interakce patogen – hostitel na molekulární úrovni. Vychází z teze, že povrchy kůže a sliznic makroorganismu jsou kolonizovány početnými a velmi komplexními společenstvími primárně neškodných mikroorganismů. Z neškodné flóry se posléze vyčlenily specializované patogenní bakterie, které si v permanentní konfrontaci s imunitním systémem hostitele vyvinuly schopnost aktivně pronikat přes sliznice do sterilních tkání a buněk hostitele, kde nemusí soutěžit o živiny a "životní prostor" se zbytkem mikrobiomu hostitele. Díky fascinujícímu spektru sofistikovaných faktorů virulence, získaných často horizontálním přenosem genů v časových úsecích stovek milionů let, jsou patogeny po jistou dobu schopni manipulovat imunitním systémem hostitele a odolávat jeho útokům. "Pravé patogeny" pak mají schopnost vyvolávat takové poškození makroorganismu, které jim umožní se přenést na nového hostitele (kašlem, močí, exkrementy, krví). Po rekapitulaci mechanismů antiinfekční imunity savců bude v přednášce podrobně pojednáno o specifické genové výbavě bakteriálních patogenů, regulaci její exprese a o detailech molekulárních mechanismů působení faktorů virulence bakterií. Detaily modelových mechanismů působení bakteriálních adhesinů, toxinů a imunomodulačních produktů budou probrány od systemické úrovně hostitelského organismu, až na úroveň buněčné biologie a fyziologie imunitního systému. Principy interakcí patogen hostitel budou podrobně demonstrovány na vybraných příkladech hlavních bakteriálních patogenů a infekcí člověka.

Department of Medical Microbiology

Author: Otakar Nyč

annotation image

2nd Faculty of Medicine Official Web Site

DNA and RNA viruses

Author: Oto Melter

annotation image

Lecture

Urinary tract infections

Author: Oto Melter, Annika Malmgren

annotation image

Lecture

Respiratory infections

Author: Oto Melter

annotation image

Lecture

Pseudomonas and Acinetobacters (and other non-fermenters)

Author: Hubert Mottl

annotation image

Lecture

Yeasts, moulds and mycoses

Author: Hubert Mottl

annotation image

Lecture

Microbial evolution and classification

Author: Hubert Mottl

annotation image

Lecture

Hospital infection

Author: Oto Melter

annotation image

Lecture

Gram - positive cocci

Author: Oto Melter

annotation image

Lecture