Výukové materiály

Deprese

Autor: Michal Goetz

anotační obrázek

Deprese: symptomy, diagnostika, terapie

Poruchy osobnosti

Autor: Jana Kocourková

anotační obrázek

Poruchy osobnosti: definice, jednotlivé typy poruch osobnosti, terapeutické přístupy

Poruchy příjmu potravy

Autor: Jiří Koutek

anotační obrázek

Poruchy příjmu potravy: klinický obraz, léčba

Psychotická onemocnění v dětském věku

Autor: Iva Dudová

anotační obrázek

Psychotická onemocnění v dětském věku: klinický obraz, léčba

Suicidální jednání v dětství i dospělosti

Autor: Jiří Koutek

anotační obrázek

Suicidální jednání v dětství i dospělosti: definice, epidemiologie, rizikové faktory, první pomoc

Úzkostné poruchy

Autor: Jana Kocourková

Úzkostné poruchy: definice úzkosti, psychobiologie, klasifikace úzkostných poruch

Kontinuální zvyšování kvality v poskytování zdravotní péče

Autor: Otakar Buda

Metody zvyšování kvality poskytování zdravotní péče, sledování úrovně kvality zdravotní péče.

Zubní kaz

Autor: Karel Chleborád

anotační obrázek

Podklady pro výuku Stomatologie
Magisterský studijní program všeobecné lékařství 2. LF UK
4. ročník
 

Příznaky zubního kazu

Autor: Karel Chleborád

anotační obrázek

Podklady pro výuku Stomatologie
Magisterský studijní program všeobecné lékařství 2. LF UK
4. ročník
 

Příprava pacienta před stomatologickým ošetřením

Autor: Karel Chleborád

anotační obrázek

Podklady pro výuku Stomatologie
Magisterský studijní program všeobecné lékařství 2. LF UK
4. ročník