Prof. MUDr. Eva Syková, neurovedy(at)lfmotol.cuni.cz

Glie a mikroprostředí buněk v CNS V: Pokroky v neurovědách

Autor: Eva Syková

Skripta pro výuku neurověd

Ústav neurověd

Autor: Eva Syková

anotační obrázek

Oficiální stránky k výuce předmětu na 2.LF