Výukové materiály

Fyzikální terapie

Autor: Bronislav Schreier

Výukový materiál pro studenty 4. ročníku všeobecného lékařství

Předmět rehabilitace

Rehabilitace na transplantační jednotce

Autor: Petr Sedláček

anotační obrázek

výukový materiál - ošetřovatelství

Reprodukční genetiky

Autor: Jan, Diblík

Výukový materiál - přednáška pro studenty 5. ročníku v předmětu Klinická genetika.

Diagnostické možnosti v cytogenetice a praktické aplikace v medicíně

Autor: Jana Drábová

Výukový materiál - přednáška pro studenky 5. ročníku v předmětu Klinická genetika.

Genetika onemocnění s komplexní dědičností

Autor: Kateřina Štechová

Výukový materiál pro studenty 5. ročníku - přednáška k předmětu  Klinická genetika.

Význam molekulárního vyšetření u solidních nádorů dětského věku

Autor: Jana Jašinská

anotační obrázek

výukový materiál - ošetřovatelství

Fyziologie a patofyziologie pohybového ústrojí

Autor: neuveden autor

Vybraný učební text

Historie oboru ortopedie trochu jinak

Autor: neuveden autor

Vybrané učební texty

Neurogenní onemocnění pohybového aparátu

Autor: neuveden autor

Vybrané učební texty

Paraklinická vyšetření

Autor: neuveden autor

Vybrané učební texty