Prof. MUDr. Taťjana Dostálová, stomatologie(at)lfmotol.cuni.cz

Protetická technologie a materiály

Autor: Taťjana Dostálová, a kol.

anotační obrázek

E-learningový kurz.

Stomatologie

Autor: Taťjana Dostálová

anotační obrázek

Podklady pro výuku Stomatologie
Magisterský studijní program všeobecné lékařství 2. LF UK
4. ročník
 

Stomatologie

Autor: Taťjana Dostálová, Michaela Seydlová a kol.

anotační obrázek

Učebnice

Protetika, protetické materiály, techniky a technologie, implantáty

Autor: Taťjana Dostálová

anotační obrázek

Podklady pro výuku Stomatologie
Magisterský studijní program všeobecné lékařství 2. LF UK
4. ročník
 

Dětská stomatologická klinika

Autor: Taťjana Dostálová

anotační obrázek

Oficiální stránky k výuce předmětu na 2.LF

Gnatologie

Autor: Taťjana Dostálová, a kol.

anotační obrázek

E-learningový kurz.