Výukové materiály

Sociální rehabilitace

Autor: Šárka Slavíková

Výukový materiál pro studenty 4. ročníku všeobecného lékařství

Předmět rehabilitace

 

Rehabilitační propedeutika

Autor: Lucie Pešicová

Rehabilitační propedeutika z pohledu rehabilitačního lékaře, jeho spolupráce s fyzioterapeutem

Rehabilitace v plastické chirurgii

Autor: Pavlína Doubravská

Výukový materiál pro 2. ročník navazujícího magisterského studia fyzioterapie, předmět Fyzioterapie v klinických oborech

Fyzioterapie u popálenin

Autor: Tomáš Křížek

Výukové materiály pro 2. ročník navazujícího magistersjého studia fyzioterapie, předmět Fyzioterapie v klinických oborech

Využití posilovacích zařízení ve fyzioterapii

Autor: Zdeněk Čech

Výukový materiál pro studenty 4. ročníku všeobecného lékařství

Předmět rehabilitace

 

Vyšetřovací metody v rehabilitaci

Autor: Alena Kobesová

Výukový materiál pro studenty 4. ročníku všeobecného lékařství

Předmět rehabilitace

 

Úvod do rehabilitace

Autor: Alena Kobesová

Výukový materiál pro studenty 4. ročníku všeobecného lékařství

Předmět rehabilitace

 

Rehabilitace v neurologii

Autor: Ondřej Horáček

Výukový materiál pro studenty 4. ročníku všeobecného lékařství

Předmět rehabilitace

 

Rehabilitace u pacientů s míšní lézí

Autor: Petra Káfuňková

Výukový materiál pro studenty 4. ročníku všeobecného lékařství

Předmět rehabilitace

 

Vyšetření stoje

Autor: Lenka Babková

Výukový materiál pro 1. ročník fyzioterapie