Výukové materiály

Žlučník a žlučové cesty

Autor: Filip Pazdírek

anotační obrázek

Přednáška pro mediky 4. r.

Gastroduodenum

Autor: Jan Schwarz

anotační obrázek

Přednáška pro mediky 4. r.

Jícen

Autor: Jan Schwarz

anotační obrázek

Přednáška pro mediky 4. r.

Krvácení

Autor: Jan Schwarz

anotační obrázek

Přednáška pro mediky 4. r.

Chirurgické vyšetření

Autor: Jan Leffler

anotační obrázek

Přednáška pro mediky 4. r.

Střevní infekce

Autor: Helena Ambrožová

anotační obrázek

Prezentace o střevních infekcích včetně jejich dif.dg.

Vzteklina

Autor: Helena Ambrožová

anotační obrázek

Prezentace k přednášce o antirabické profylaxi

Virové hepatitidy

Autor: Luděk Rožnovský

anotační obrázek

Prezentace k přednáškám o akutních a chronických virových hepatitidách, léčbě a imunizaci

Febrilní stavy

Autor: Dagmar Holá

anotační obrázek

 Febrilní stavy - přehled

Komatózní stavy

Autor: Jiří Charvát

anotační obrázek

 Komatózní stavy