MUDr. Naděžda Vojáčková

Úvod do lymfologie

Autor: Naděžda Vojáčková, Šárka Slavíková

anotační obrázek

Definice lymfedému, incidence lymfedému, klasifikace, klin. obraz, vyšetření a diagnostika, terapie, komplikace.

Maligní melanom

Autor: Naděžda Vojáčková

anotační obrázek

Rizikové faktory, incidence, mortalita, onkol. hlášení, výskyt v jednotlivých krajích, klasifikace, dif. dg, rozdělení melanomů, vzácné varianty, kazuistika, histopatologie, dispenzarizace.

Baso a spinocelulární karcinom

Autor: Naděžda Vojáčková

anotační obrázek

Etiologické faktory, prekancerózy, patogeneze, dif. dg., histopatologie, průběh.

Pigmentové névy

Autor: Naděžda Vojáčková

anotační obrázek

Rozdělení névů, popis.