Výukové materiály

Sociální pediatrie

Autor: Petr Kašpar

náplň oboru, základní okruhy problematiky sociální pediatrie, historický vývoj vztahu společnosti k dítěti

Biopsychosociální potřeby dítěte (Zdravotně - sociální charakteristika populace dětského věku)

Autor: Petr Kašpar

Dítě ve zdraví a nemoci, potřeby a práva dítěte,  Úmluva o právech dítěte, práva hospitalizovaného dítěte. Základní principy přístupu zdravotníka k dětskému pacientovi.

Psychosociální vývoj dítěte

Autor: Petr Kašpar

Základní údaje o psychosociálním vývoji dítěte především v raném dětském věku.

Předoperační vyšetření

Autor: Vladimír Zauška

 Předoperační vyšetření

Násilí pachané na seniorech

Autor: Petr Kašpar

Problematika násilí v seniorském věku, formy násilí, způsoby prevence a řešení

Relaxační techniky přístrojové stimulace v léčbě bolesti

Autor: Vladimír Masopust

Patofyziologie a terapie bolesti - 1.NMgr. Fyzioterapie 

Sugesce, hypnóza a imaginace v léčbě bolesti

Autor: Vladimír Masopust, Vladimír Masopust

Patofyziologie a terapie bolesti - 1.NMgr. Fyzioterapie 

Psychologie bolesti

Autor: Petr Knotek

Patofyziologie a terapie bolesti - 1.NMgr. Fyzioterapie 

Invazivní techniky

Autor: Pavel Kleisner

Patofyziologie a terapie bolesti - 1.NMgr. Fyzioterapie 

FBSS

Autor: Pavel Kleisner

Patofyziologie a terapie bolesti - 1.NMgr. Fyzioterapie