Výukové materiály

Funkce vestibulárního ústrojí

Autor: Jaroslav Fajstavr

anotační obrázek

Přehled základů funkce vestibulárního ústrojí

Prof. MUDr. Jaroslav Fajstavr, DrSc. Klinika ušní, nosní a krční UK, 2. lékařská fakulta

Nádory dětí ORL oblasti u dětí

Autor: Zdeněk Kabelka

anotační obrázek

Nádory dětí ORL oblasti u dětí, doplnění a rozšíření přednášky pregraduálního studia

Lékové interakce

Autor: Jiří Slíva, Tomáš Doležal

anotační obrázek

Epidemiologie, klasifikace a mechanismus lékových interakcí, recentní případy, kvalita informací lékových interakcí

Srdeční selhání

Autor: Martin Vízek

anotační obrázek

Materiály k přednášce

Schizofrenie s časným začátkem

Autor: Michal Hrdlička

anotační obrázek

Článek

Diagnostika geneticky podmíněných onemocnění

Autor: Martina Simandlová

Výukový materiál pro 5. roč. KG

Genetická konsultace, screening vrozených vad, prenatální diagnostika, etické a právní problémy

Autor: Markéta Havlovicová

Prezentace výuky KG pro 5. ročník

Onkogenetika 1 - úvod

Autor: Anna Křepelová

Výukový materiál pro 5. roč. KG

Onkogenetika 2 - HBOC

Autor: Anna Křepelová

Výukový materiál 5. roč. KG

Onkogenetika 3 - CRC

Autor: Anna Křepelová

Výukový materiál pro 5. roč. KG