Ing. Zdeněk Smrčka

PubMed hravě

Autor: Zdeněk Smrčka

anotační obrázek

Veřejný výukový program nejen pro mediky
ve čtyřech na sebe navazujících stupních studijní náročnosti
s volitelnými informačními intermezzy pro zvídavé
a repetitorii probrané látky pro všechny
v četných scénických obrazech dle ducha
Komenského “Schola Ludus“