Výukové materiály

Léčebné postupy u CMP ve středním a vyšším věku

Autor: Martin Bojar

Léčebné postupy farmakologické, režimové a preventivní

Poznámky o diagnostice a léčbě Lymeské borreliózy. Jakou mají dg. cenu EM, PO N.VII., Bannwarth sy. ?

Autor: Martin Bojar, a kol.

anotační obrázek

Diagnostika lymeské borreliózy, zkušenost, tradice a omyly. Příznaky, nálezy a terapie.

Jak přistupovat k nemocným s cévní mozkovou příhodou?

Autor: Martin Bojar

Role praktických lékařů v péči o nemocné s cévní mozkovou příhodou (CMP). Současný stav v péči o nemocné s CMP. Přednemocniční péče o nemocné s CMP. Skepse a možnosti v léčbě CMP - role praktických lékařů.

Lymeská neuroborrelióza, postborreliový syndrom a MS-like syndrom

Autor: Martin Bojar

anotační obrázek

Diagnostika a terapie Lymeské borreliozy

Infekce HV 1-3 při postižení NS. Role OL.

Autor: Martin Bojar, a kol.

anotační obrázek

HV 1-3  infekce při postižení nervového systému, laboratorní diagnostika, herpetické infekce

Infekce CNS & NS v neurologické praxi

Autor: Martin Bojar

anotační obrázek

Syndromy infekce nervové soustavy, diagnostický postup u osob s možnou infekční a parainfekční afekcí centrální nervové soustavy a nervové soustavy, nejčastějsí infekční agens

Zánět středního ucha

Autor: Zdeněk Kabelka

Zánět středního ucha - symptomatologie, formy, diagnostika, komplikace, terapie. Komplikace středoušních zánětů jejich vyšetření a léčba. Zánět sředního ucha s výpotkem - epidemiologie, etiologie, symptomatologie, diagnostika, terapie. Vleklý zánět středouší.

Sinusitis – nejčastější onemocnění dětského věku

Autor: Pavel Březovský

Sinusitis - projevy, příčiny vzniku, vyšetření, léčba.

Základní souhrn anatomie a fyziologie sluchového analyzátoru, sluchová dráha, teoretické základy vyšetření sluchu a experimentální modely na zvířatech, regresivní změny v oblasti sluchového analyzátoru.

Autor: Daniel Groh

Anatomie a fyziologie sluchového analyzátoru, sluchová dráha, vyšetření sluchu a experimentální modely na zvířatech, regresivní změny v oblasti sluchového analyzátoru

Souhrn názorů a nových objevů na plasticitu mozkové kůry ve vztahu k těžké poruše sluchu

Autor: Zdeněk Kabelka

Souhrn o neuroplasticitě, výsledky časné intervence