Výukové materiály

Konference AMSE 99 Jerusalém

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Cíl konference - dialog, výměna zkušeností, kontakty LF. Věda, výzkum. Bioetika, klinická etika. Bioetika, klinická etika. CME - Celoživotní vzdělávání.

Reforma českého zdravotnictví po osmi letech (pohled z Oxfordu)

Autor: Martin Bojar

anotační obrázek

Reforma. Výdaje. Inflace. Návrh nového zdravotního systému. Náklady na zdravotní péči.

Neuro-urologická problematika v praxi PL. Poruchy mikce

Autor: Martin Bojar

anotační obrázek

Anatomie, fyziologie a patofyziologie močového měchýře. Základní klinické jednoty. Etiopatogeneza, diagnostika a léčba. Oštřovatel a rahabilitační péče. Akutní a chronická péče.

Gnatologie

Autor: Taťjana Dostálová, a kol.

anotační obrázek

E-learningový kurz.

Neuroprotekce

Autor: Martin Bojar

anotační obrázek

Neuroprotekce - pojem. Substance EGb 761 - složení, účinky.

Minulost a přítomnost Neurolog.kliniky 2. LF UK v Praze

Autor: Martin Bojar

anotační obrázek

Počátky neurologie v Motole. Složení pacientů, prevalence, vývoj, epidemiologické údaje. Vybavení kliniky a okruhy činnosti. Personální vybavení. Laboratoře kliniky, poradny, centra.

HV myeloradikuloneuritidy - chyby a omyly

Autor: Martin Bojar, a kol.

anotační obrázek

HV infekce - typy, klinické symptomy, laboratorní diagnostika.

Demence - diagnostické a léčebné možnosti

Autor: Martin Bojar

anotační obrázek

Demence - genetické dispozice, diagnostika, léčba.

Demence - poznámky o diagnostice a léčbě (IChE, nootropika, fytoterapeutika -EGb )

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Demence - Pickova choroba. Demence. Vaskulární demence. Nálezy u zdravých osob. Parkinsonova choroba.

CMP - spolupráce PL a neurologa

Autor: Martin Bojar

anotační obrázek

Příklady kasuistik, nové léčebné metody.