Mgr Jitka Holmanová, orl.2lf(at)lfmotol.cuni.cz

Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem

Autor: Jitka Holmanová, Jitka Holmanová

Centrum kochleární implantace, předoperační logopedická příprava, programování řečového procesoru, rehabilitace po kochleární implantaci, pokroky dítěte s kochleárním implantátem