neuveden autor

Očkovací kalendář

Autor: neuveden autor

Očkovací kalendář

Základy klinické genetiky

Autor: neuveden autor, Věra Bryšková, Lenka Foretová, Renata Gaillyová, Alexandra Oltová, Jan Šmarda, Marie Vojtíšková

Skripta lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Incidence of genetic disorders, Význam genetiky v lékařství, Mikrodeleční syndromy

Autor: neuveden autor

Výukový text

Význam genetiky v lékařství, Chromozomální a genové mosaiky, Diagnostika genetických syndromů a malformací...

Autor: neuveden autor

Učební text

Mikrodeleční syndromy

Autor: neuveden autor

Tabulka

Informační materiály genetické ambulance

Autor: neuveden autor

Doporučení pro jednotlivá vyšetření

Ověřovací test z genetiky

Autor: neuveden autor

5 testových otázek

Cytogenetické a molekulárně cytogenetické vyšetření

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Schematické znázornění průběhu cytogenetického vyšetření

Etika

Autor: neuveden autor

Didaktický text

Nezbytné léčivé látky, které je nutno znát ke zkoušce

Autor: neuveden autor

Nezbytné léčivé látky, které je nutno znát ke zkoušce pro bakalářské studium - fyzioterapie, všeobecná sestra