MUDr. Magdaléna Šimsová

Vyšetřování dětí, kojenců a novorozenců v dětské chirurgii

Autor: Magdaléna Šimsová, MUDr. Poš Lucie

Vyšetřování dětí, kojenců a novorozenců v dětské chirurgii
Od symptomu k diagnóze
Vyšetření dítěte v dětské chirurgii
- anamnéza
- fyzikální vyšetření
- paraklinická vyšetření - laboratorní - zobrazovací metody - speciální vyšetření
Symptomy v dětské chirurgii
Zvracení
Typické charaktery zvracení
Stolice
Novorozenec - kazuistika diagnosticko - léčebný postup