MUDr. Pavel Kříž, stomatologie(at)lfmotol.cuni.cz

Použití flapless metody v dentální implantologii při náhradě ztráty jednoho zubu

Autor: Pavel Kříž, Taťjana Dostálová

anotační obrázek

Kazuistika

Implantologie

Autor: Pavel Kříž

anotační obrázek

Podklady pro výuku Stomatologie
Magisterský studijní program všeobecné lékařství 2. LF UK
4. ročník