Prof. Ing. Rudolf Poledne

Biochemie tukové tkáně a obezity

Autor: Rudolf Poledne

Přednáška

Všeobecné lékařství - letní semestr                                                              

                                                                                             

Ateroskleróza

Autor: Rudolf Poledne

anotační obrázek

Přednáška