MUDr. Jana Štěpánková

Examination of The Eye

Author: Jana Štěpánková

annotation image

Příspěvek je určen studentům 4. ročníku magisterského studia medicíny 2.LF v rámci bloku Oftalmologie.

Age-related eye conditions and deseases

Author: Jana Štěpánková

annotation image

Příspěvek je určen studentům 5. ročníku magisterského studia medicíny 2. LF v rámci interny /výuka v angličtině