Ústav vědeckých informací, UK 2. lékařská fakulta, http://www.lf2.cuni.cz/info2lf/ustavy/uvi/home.htm

Ústav vědeckých informací

Autor: Zuzana Dobiášová

anotační obrázek

Oficiální stránky k výuce předmětu na 2.LF

PubMed hravě

Autor: Zdeněk Smrčka

anotační obrázek

Veřejný výukový program nejen pro mediky
ve čtyřech na sebe navazujících stupních studijní náročnosti
s volitelnými informačními intermezzy pro zvídavé
a repetitorii probrané látky pro všechny
v četných scénických obrazech dle ducha
Komenského “Schola Ludus“

Seznámení s knihovnou, základy práce s katalogem

Autor: Kateřina Kieslingová

anotační obrázek

Cílem tohoto kurzu je seznámit vás se službami poskytovaných knihovnou, získání orientace na stránkách knihovny, osvojit si vyhledávání v katalogu, prodlužovat nebo rezervovat výpůjčky. Nakonec se naučíme jak k pouhému seznamu literatury ke studiu získat konkrétní knihu.

Fyzioterapie - Metodologie vědy a statistické zpracování dat Mgr. 2010/2011

Autor: Jitka Feberová, Alena Veselková, Lubomír Štěpánek

anotační obrázek

E learningový kurz

Výuka předmětu Metodologie vědy a statistické zpracování dat ve studijním programu Fyzioterapie 2. ročník magisterského studia

Fyzioterapie - Metodologie vědy a statistické zpracování dat Mgr. 2010/2011 1. ročník

Autor: Jitka Feberová, Alena Havlínová, Lubomír Štěpánek, Kateřina Kieslingová, Radim Kubeš, Zuzana Dobiašová

anotační obrázek

E-learningový kurz

Výuka předmětu Metodologie vědy a statistické zpracování dat ve studijním programu Fyzioterapie - magisterské studium 1. ročník

Všeobecná sestra s rozšířenou výukou pediatrie - Informatika v ošetřovatelství Bc 2010/2011

Autor: Jitka Feberová, Alena Havlínová, Kateřina Kieslingová, Radim Kubeš, Zuzana Dobiašová

anotační obrázek

E learningový kurz

Výuka předmětu Informatika v ošetřovatelství ve studijním programu Všeobecná sestra s rozšířenou výukou v pediatrickém ošetřovatelství

Zdravotní laborant - Matematická statistika Bc 2010/2011

Autor: Jitka Feberová, Lubomír Štěpánek

anotační obrázek

E-learningový kurz

Výuka předmětu Matematická statistika ve studijním programu Zdravotní laborant

Fyzioterapie – Informatika a výpočetní technika Bc 2010/2011

Autor: Jitka Feberová, Alena Havlínová, Kateřina Kieslingová, Radim Kubeš, Zuzana Dobiašová

anotační obrázek

E-learningový kurz

Výuka předmětu Informatika a výpočetní technika ve studijním programu Fyzioterapie - bakalářské studium

Zdravotní laborant - Zdravotnická informatika Bc 2010/2011

Autor: Jitka Feberová, Alena Havlínová, Kateřina Kieslingová, Radim Kubeš, Zuzana Dobiašová, Alexandra Polášková

anotační obrázek

Elearningový kurz předmětu Zdravotnická informatika ve studijním oboru Zdravotní laborant - bakalářské studium

Mefanet

Autor: Jitka Feberová, Jitka Feberová

anotační obrázek

Webové stránky projektu Mefanet