Ústav lékařské informatiky, 2. lékařská fakulta, UK, http://www.lf2.cuni.cz/info2lf/ustavy/uli/home.htm

Citmed - katalog webových informačních zdrojů pro oblast zdravotnictví

Autor: Pavel Kasal, a kol.

anotační obrázek

Citmed je katalog webových informačních zdrojů pro oblast zdravotnictví, umožňující určení optimálních zdrojů podle jejich kvality. V současné době je v katalogu přes 300 zdrojů z více než 50 oborů. Zpětná citovanost je základním parametrem pro určení pořadí v systému Citmed. Je hodnocena jako součet webových odkazů na daný zdroj, což je v podstatě zájem projevený o dokument jinými autory. Dalšími kvalitativními parametry jsou renomovaná loga kvality.

Rankmed - systém pro hodnocení kvality webových stránek

Autor: Pavel Kasal

anotační obrázek

Rankmed je národní zdravotnický registr obsahující hodnocení kvality webových stránek zdravotnických zařízení a institucí . Volba kritérií vychází z mezinárodně uznávaných standardůpro publikování zdravotnických informací na internetu.Celkově je využíváno 32 hodnotících kritérií, která jsou rozdělena do pěti kategorií (prezentace navigace, funkce, věrohodnost a komunikace). Pro jednotlivé parametry kvality jsou stanoveny relativní váhy podle jejich významu, které jsou využity ke korekci bodového hodnocení.

Ústav lékařské informatiky

Autor: Pavel Kasal

anotační obrázek

Oficiální stránky k výuce předmětu na 2.LF

Formalizace znalostí a znalostní systémy

Autor: Pavel Kasal, a kol.

anotační obrázek

Lékařská terminologie. Požadavky na nomenklaturu. Klasifikační systémy. Klasifikace. Formalizace. Znalostní systémy. Logický model. Pravděpodobnostní model.

Klinický výzkum a jeho prezentace

Autor: Pavel Kasal, a kol.

anotační obrázek

Schémata klinického výzkumu. Observační studie. Experimetální studie. Medicína prokázaných faktů.