Neurologie

Nádory CNS

Autor: Martin Bojar

anotační obrázek

Paraneoplastický syndrom. Chyby a omyly v praxi Praktického lékaře. Kauzuistiky.

Downbeat nystagmus syndrom

Autor: Rudolf Černý, Jaroslav Jeřábek

anotační obrázek

Definice syndromu Downbeat nystagmus (DBN). Okulomotorické abnormality. Etiologie DBN. Patogeneze DBN. Vyšetřovací metody. Terapie. Prognóza. Kazuistiky.

Syndrom karpálního tunelu v ordinaci praktického lékaře

Autor: R. Mazanec

anotační obrázek

Anatomie nervus medianus. Patofyziologie, epidemiologie, rizikové faktory, klinická stádia CTS. Objektivní testy u CTS. Elektromyografie a terapeutické možnosti CTS. Pooperační péče u CTS. Syndrom kubitálního tunelu.

Periferní obrna lícního nervu

Autor: R. Mazanec

anotační obrázek

Anatomie lícního nervu. Klinický obraz a klinický nález obrny lícního nervu. Jednostranná a oboustranná obrna nervus facialis. Pomocná vyšetření a terapie. Rehabilitační péče.

Konference AMSE 99 Jerusalém

Autor: Martin Bojar

anotační obrázek

Cíl konference - dialog, výměna zkušeností, kontakty LF. Věda, výzkum. Bioetika, klinická etika. Bioetika, klinická etika. CME - Celoživotní vzdělávání.

Polyneuropatie v ordinaci praktického lékaře

Autor: R. Mazanec

anotační obrázek

Periferní neuropatie. Příčiny, příznaky a vyšetření neuropatie. Typy polyneuropatie a terapie.

Expanzivní procesy ve stř. a dol. Th s projevy „banálního“ LI syndromu

Autor: Martin Bojar

anotační obrázek

Herniace meziobratlového disku - incidence, prevalence. Kazuistiky.

Principy léčby závratí a poruch rovnováhy

Autor: Rudolf Černý

anotační obrázek

Vestibulární tonus a výpadek. Neurotransmitery vestib. systému. Emeze. Nauzea. Závrať - vertigo. Terapie.

Konference AMSE 99 Jerusalém

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Cíl konference - dialog, výměna zkušeností, kontakty LF. Věda, výzkum. Bioetika, klinická etika. Bioetika, klinická etika. CME - Celoživotní vzdělávání.

Reforma českého zdravotnictví po osmi letech (pohled z Oxfordu)

Autor: Martin Bojar

anotační obrázek

Reforma. Výdaje. Inflace. Návrh nového zdravotního systému. Náklady na zdravotní péči.