Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie

Úvod do rehabilitace

Autor: Alena Kobesová

Výukový materiál pro studenty 4. ročníku všeobecného lékařství

Předmět rehabilitace

 

Rehabilitace v neurologii

Autor: Ondřej Horáček

Výukový materiál pro studenty 4. ročníku všeobecného lékařství

Předmět rehabilitace

 

Rehabilitace u pacientů s míšní lézí

Autor: Petra Káfuňková

Výukový materiál pro studenty 4. ročníku všeobecného lékařství

Předmět rehabilitace

 

Vyšetření stoje

Autor: Lenka Babková

Výukový materiál pro 1. ročník fyzioterapie

Fyzikální terapie

Autor: Bronislav Schreier

Výukový materiál pro studenty 4. ročníku všeobecného lékařství

Předmět rehabilitace

Rehabilitace na transplantační jednotce

Autor: Petr Sedláček

anotační obrázek

výukový materiál - ošetřovatelství

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství

Autor: Pavel Kolář

anotační obrázek

Oficiální stránky k výuce předmětu na 2.LF