Lékařská informatika a informační věda

Bibliografické zdroje

Autor: Jitka Feberová

anotační obrázek

Primární zdroje. Standardizace klíčových slov v MeSH. Citace.

Ústav lékařské informatiky

Autor: Pavel Kasal

anotační obrázek

Oficiální stránky k výuce předmětu na 2.LF

Formalizace znalostí a znalostní systémy

Autor: Pavel Kasal, a kol.

anotační obrázek

Lékařská terminologie. Požadavky na nomenklaturu. Klasifikační systémy. Klasifikace. Formalizace. Znalostní systémy. Logický model. Pravděpodobnostní model.

Klinický výzkum a jeho prezentace

Autor: Pavel Kasal, a kol.

anotační obrázek

Schémata klinického výzkumu. Observační studie. Experimetální studie. Medicína prokázaných faktů.

Statistika I.

Autor: Pavel Kasal, a kol.

anotační obrázek

Historie a současnost. Základní rozdělení. Statistika v medicíně. Grafická reprezentace dat.

Statistika II.

Autor: Pavel Kasal, a kol.

anotační obrázek

Populace a výběr. Intervaly spolehlivosti. Hypotézy a významnost. Hypotézy o průměru. Hypotézy o rozptylu. Hypotézy o pořadových číslech. Hypotézy o alternativních hodnotách. Další statistické metody.
 

Statistika III.

Autor: Pavel Kasal, a kol.

anotační obrázek

Regrese. časové řady. Korelace. Vícerozměrné metody.

Statistika IV.

Autor: Pavel Kasal, a kol.

anotační obrázek

Efektivita vyšetření. Deterministické metody. Pravděpodobnostní metody. Bayseova metoda.