Všeobecné praktické lékařství

Hospicová péče

Autor: Marie Svatošová

anotační obrázek

Základní principy hospicové péče v ČR, přístup k pacientovi s onkologickým onemocněním.

 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­

Pracovní text z Interní propedeutiky

Autor: Jitka Zelenková, Jan Vejvalka, Dagmar Holá, Jitka Segethová, Zuzana Pavelková

anotační obrázek

Předkládaná učební pomůcka, která není klasickou učebnicí interní propedeutiky, vznikla ve snaze usnadnit studentům orientaci v základech oboru.
Staví na znalostech klasických vyšetřovacích postupů jednotlivých systémů lidského těla a poskytuje systémově uspořádané přehledy patologických nálezů s údaji o jejich nejčastějších příčinách.
Zvolená forma zpracování(WWW prezentace) umožňuje průběžné doplňování, rozšiřování a aktualizaci nejen údajů propedeutických, ale zejména dokumentace obrazové a zvukové, pocházející z vlastních nebo převzatých zdrojů. Začlenění tohoto ilustračního materiálu je přínosné hlavně proto, že v klasických učebnicích je jeho dostupnost velmi omezená.
 

Geriatrická škála deprese

Autor: Hana Vaňková

základní škála hodnocení deprese v geriatrii 

Desatero komunikace s geriatrickým pacientem

Autor: Hana Vaňková

základní principy komunikace s geriatrickým pacientem z hlediska primární péče

Anamnéza

Autor: Josef Štolfa

Rodinná, osobní, sociální, pracovní, farmaceutická anamnéza 

Domácí péče

Autor: Karel Linhart

Studijní materiál pro studenty 2. ročníku 

Kompetence praktického lékaře

Autor: Karel Linhart

Kompetence, kurativa, ošetřovatelství, domácí péče, návštěvní služba 

Mini Mental State

Autor: Hana Vaňková

Základní škála klasifikace deprese. 

Prevence v primární péči

Autor: Josef Štolfa

Zásady prevence obecně, prevence v primární péči 

Lékařská komunikace

Autor: Josef Štolfa

Principy komunikace v primární péči, verbální a nonverbální kominkace, komunikační technika SOFTEN