2.lékařská fakulta
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Místo pro vaši reklamu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 13

Sociální pojištění

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,  nemocenské pojištění, důchodové pojištění, orgány sociálního zabezpečení, výše pojistného,  pojištěnci, vyměřovací základ, zaměstnanci, zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, rozdělení samostatné výdělečné činnosti,

 
autor: Eva Pýchová | sekce: Výukové materiály | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | publikováno: 4.3.2013 | poslední úpravy: 4.3.2013 | Creative Commons License

Nemocenské pojištění

Zákon o nemocenském pojištění, orgány nemocenského pojištění, účast na nemocenském pojištění, vznik a zánik pojištění, ochranná doba, zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné, pojistné, vyměřovací základ, dávky - nemocenská, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

 
autor: Eva Pýchová | sekce: Výukové materiály | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | publikováno: 4.3.2013 | poslední úpravy: 9.1.2017 | Creative Commons License

Důchodové pojištění - důchody

Zákon o důchodovém pojištění, druhy důchodů, starobní důchod, podmínky nároku na řádný starobní důchod, doba pojištění, důchodový věk, , předčasný důchod, druhy invalidních důchodů (invalidní důchod I. stupně, II. stupně, III stupně) pozůstalostní důchody, vdovský důchod, vdovecký důchod, sirotčí důchod, výše důchodů, pevná a pohyblivá složka

 
autor: Eva Pýchová | sekce: Výukové materiály | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | publikováno: 4.3.2013 | poslední úpravy: 9.1.2017 | Creative Commons License

Důchodové pojištění - popis

Zákon o důchodovém pojištění,  druhy dávek, popis systému, výše důchodu, základní výměra, procentní výměra, redukční hranice,všeobecné vyměřovací základy,  osobní vyměřovací základ, výpočtový základ, rozhodné období, náhradní doby, vyloučené doby, valorizace důchodů, důchod starobní, důchod ivalidní, důchod vdovský a vdovecký, důcod sirotčí atd.

 
autor: Eva Pýchová | sekce: Výukové materiály | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | publikováno: 4.3.2013 | poslední úpravy: 9.1.2017 | Creative Commons License

Sociální pojištění - organizace a provádění

Organizace a provádění sociálního pojištění - orgány sociálního pojištění, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká správa sociálního zabezpečení, pojistné -pojištěnci, vyměřovací základ, zaměstnavatel, zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná, minimální pojistné, práce posudkových lékařů, rozdělení samostatné výdelečné činnosti OSVČ, atd.

 
autor: Eva Pýchová | sekce: Výukové materiály | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | publikováno: 18.1.2012 | poslední úpravy: 9.1.2017 | Creative Commons License

zdravotní péče v ČR Novelizace

Prezentace popisuje systém zdravotní péče v České republice, vývoj systému po roce 1989, zohledňuje nejnovější novelizaci zákona o veřejném zdravotním pojištění. Struktura systému zdravotnictví v ČR, systém veřejného zdravotního pojištění, povinnosti a práva pojištěnců a zdravotnických zařízení.Podmínky provozování státních a nestátních zdravotnických zařízení. Soustava zdravotnických zařízení. Hrazená a nehrazená zdravotní péče, poskytování lázeňské péče.Obsah preventivní zdravotní hrazené péče.

 
autor: Petr Kašpar | sekce: Výukové materiály | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | publikováno: 29.9.2015 | poslední úpravy: 31.10.2017 | Creative Commons License

Infekce spojené se zdravotní péčí

V úvodní části přednášky je přehledně představena problematika infekcí spojených se zdravotní péčí, jsou vysvětleny základní pojmy a definice. V přednášce jsou dále charakterizovány hlavní skupiny infekcí spojených se zdravotní péčí se zvláštním zřetelem na infekce krevního řečiště, infekce v místě chirurgického výkonu, infekce vyvolané specifickými původci a multirezistentními mikroorganismy. Jsou vysvětleny základní principy surveillance, prevence a kontroly těchto infekcí, včetně hodnocení jejich důsledků ve vztahu k morbiditě, mortalitě, nákladům na zdravotní péči i prodloužení hospitalizace.

 
autor: Vlastimil Jindrák | sekce: Výukové materiály | obor: Mikrobiologie | publikováno: 7.12.2013 | poslední úpravy: 23.12.2013 | Creative Commons License

Právní aspekty poskytování zdravotní péče

 Poskytování zdravotní péče v České republice z hlediska právního. Aktuální situace dle platné legislativy České repoubliky v roce 2014 dle nového Občanského zákoníku a Zákona o zdravotních službách.Základní právní pojmy ve zdravotnictví, práva a povinnosti poskytovatelů zdravotní péče, práva a povinnosti pacientů, informovaný souhlas, povinná mlčenlivost, poskytování zdravotní péče bez souhlasu, omezení pacienta.

 
autor: Jolana Těšínová | sekce: Výukové materiály | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | publikováno: 24.1.2014 | poslední úpravy: 24.1.2014 | Creative Commons License

Kontinuální zvyšování kvality v poskytování zdravotní péče

Metody zvyšování kvality poskytování zdravotní péče, sledování úrovně kvality zdravotní péče.

 

zdravotní laborant - Zdravotnická informatika Bc 2010/2011

Zdravotní laborant - Zdravotnická informatika Bc 2010/2011

Elearningový kurz předmětu Zdravotnická informatika ve studijním oboru Zdravotní laborant - bakalářské studium

 
autor: Jitka Feberová, Alena Havlínová, Kateřina Kieslingová, Radim Kubeš, Zuzana Dobiašová, Alexandra Polášková | sekce: Výukové materiály | obor: Lékařská informatika a informační věda | publikováno: 5.5.2011 | poslední úpravy: 5.5.2011 | Creative Commons License

zdravotní laborant - Matematická statistika Bc 2010/2011

Zdravotní laborant - Matematická statistika Bc 2010/2011

E-learningový kurz

Výuka předmětu Matematická statistika ve studijním programu Zdravotní laborant

 
autor: Jitka Feberová, Lubomír Štěpánek | sekce: Výukové materiály | obor: Lékařská informatika a informační věda | publikováno: 5.5.2011 | poslední úpravy: 5.5.2011 | Creative Commons License

zdravotní stav obyvatelstva v ČR - základní demografická data

Zdravotní stav obyvatelstva v ČR - základní demografická data - pohyb obyvatelstva, přirozený přírůstek, porodnost, specifická plodnost, potratovost, sňatečnost, rozvodovost, úmrtnost, specifická úmrtnost, kojenecká a novorozenecká úmrtnost, standardizovaná úmrtbost, střední délka života

Zdroj dat: Ústav zdravotnických informací a statistiky - ÚZIS

www.uzis.cz

 
autor: Eva Pýchová | sekce: Výukové materiály | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | publikováno: 19.1.2012 | poslední úpravy: 9.1.2017 | Creative Commons License

zdravotní tělesná výchova pro pacienty s vadným držením těla a se skoliozou

Zdravotní tělesná výchova 

 
autor: Zdeněk Čech | sekce: Výukové materiály | obor: Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | publikováno: 7.3.2011 | poslední úpravy: 10.3.2011
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 13

Jít na stránku: 1 2

Soustava zdravotnických zařízení
.. zdravotnických zařízení, která jsou zdravotní pojišťovny po.. .. Zákona o veřejném zdravotním pojištění z roku 2011, resp. 2012.Aktualizace dle.. ..klíčová slova: zdravotnická zařízení, soustava, léčebná péče.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Soustava zdravotnických zařízení | 11.9.2013 109 KB uživatel na přís..

Zákon o zdravotních službách
.. který zásadním způsobem upravuje poskytování zdravotní péče v České republice. Nahrazuje Zákon o péči o .. ..klíčová slova: zdravotní služby, zdravotní p.. ..klíčová slova: zdravotní služby, zdravotní p.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence zakon o zdravotnich sluzbach | 10.10.2016 295.5 KB uživatel na ..

Zákon o specifických zdravotních službách 2.část
.. péče, lékařský posudek  - posuzování zdravotní způsobilosti, posuzování zdravotního stavu, pos.. ..klíčová slova: o specifických zdravotních.. .. citlivé [?] Licence Zákon o specifických zdravotních službách 2.část | 7.6.2012 155 KB uživatel na p..

Determinanty zdraví
.. UK v Praze. Je určen pro výuku předmětů veřejné zdravotnictví; preventivní lékařství; hygiena; preventivní .. ..klíčová slova: a protektivní faktory zdravotního stavu, životní podmínky, pracovní podmínky, živ..

Péče o děti s postižením v současné době
.. s různými typy handicapu, sociální péče a pomoc, zdravotní péče, výchovná a pedagogická péče o pacienty s ha.. ..klíčová slova: handicap, zdravotní péče, sociální péče, mezinárodní klasifikace WHO..

Zdravotnické systémy ve světě
.. zohledňuje poslední trendy ve vývoji světových zdravotnických systémů. Základní rozdělení systémů, státní .. .. zdravotnictví, systém národního zdravotního pojištění, liberalistický systém, jejich c.. ..klíčová slova: zdravotnické .. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence zdravotnicke systemy | 10.10.2016 790 KB uživatel na ..

Osoby se zdravotním postižením
.. dávek osobám se zdravotním postižením, příspěvek na mobilitu, příspěvek na .. ..klíčová slova: zdravotní.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Osoby se zdravotním postižením | 9.1.2017 128 KB uživatel na př..

Zákon o specifických zdravotních službách 1.část
..zdravotní služby poskytované za zvláštních podmínek - asist.. ..klíčová slova: o specifických zdravotních.. .. citlivé [?] Licence Zákon o specifických zdravotních službách 1.část | 7.6.2012 110 KB uživatel na p..

Zákoník práce
.. práce, kategorie prací, změny pracovního poměru, zdravotní způsobilost, pracovní úraz, nemoc z povolání, výp..

Reforma českého zdravotnictví po osmi letech (pohled z Oxfordu)
.. Výdaje. Inflace. Návrh nového zdravotního systému. Náklady na zdravotní pé.. ..klíčová slova: na zdravotnictví, inflace ekonomická, soukromá praxe, Ev.. ..klíčová slova: na zdravotnictví, inflace ekonomická, dostupnost péče, sou.. .. citlivé [?] Licence Reforma českého zdravotnictví po osmi letech (pohled z ..