2.lékařská fakulta
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Místo pro vaši reklamu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 12

Vrozené srdeční vady

Vrozené srdeční vady

 Vrozené srdeční vady

 
autor: Jaromír Chlumský | sekce: Výukové materiály | obor: Vnitřní lékařství | publikováno: 3.10.2010 | poslední úpravy: 15.1.2011 | Creative Commons License

Vrozené srdeční vady III-intervenční katetrizace

Intervenční katetrizace

 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­

 
autor: Petr Tax | sekce: Výukové materiály | obor: Pediatrie, neonatologie | publikováno: 3.11.2010 | poslední úpravy: 8.11.2013

Rozštěpové vady obličeje

Rozštěpové vady obličeje

Podklady pro výuku Stomatologie
Magisterský studijní program všeobecné lékařství 2. LF UK
4. ročník
 

 
autor: Milan Hubáček | sekce: Výukové materiály | obor: Zubní lékařství | publikováno: 9.6.2010 | poslední úpravy: 11.3.2011 | Creative Commons License

Vrozené vady skeletu

Vybrané učební texty

 
autor: neuveden autor | sekce: Výukové materiály | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | publikováno: 28.11.2010 | poslední úpravy: 28.11.2010 | Creative Commons License

Statické (získané) vady nohou

Vybrané učební texty
 

 
autor: neuveden autor | sekce: Výukové materiály | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | publikováno: 28.11.2010 | poslední úpravy: 28.11.2010 | Creative Commons License

srdeční selhání

Srdeční selhání

Materiály k přednášce

 
autor: Martin Vízek | sekce: Výukové materiály | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | publikováno: 16.2.2009 | poslední úpravy: 11.5.2011 | Creative Commons License

srdeční selhání

Srdeční selhání

Přednáška

 
autor: Martin Vízek | sekce: Výukové materiály | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | publikováno: 25.9.2009 | poslední úpravy: 20.6.2010 | Creative Commons License

Ledviny I, morfologie, vrozené vady, cystózy, poruchy cirkulace

Ledviny I, morfologie, vrozené vady, cystózy, poruchy cirkulace

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY
Abychom vyhověli žádostem z řad studentů, předkládáme textovou
část prezentací vybraných přednášek z patologie pro usnadnění orientace
v přednášené látce. Nejedná se v žádném ohledu o učební text, ale jen o
doprovodná hesla a texty z diapozitivů, které tak není potřeba, považoval-li by to
někdo za nutné, při přednášce opisovat. To však nebylo nutné ani doposud –
přednášky vnímáme jako jedinečný moment vysokoškolského studia, při kterém je
možné vysvětlit a diskutovat vybranou problematiku v kontextu širším než
umožňuje učebnicový text a nabídnout přemýšlivému studentovi nahlédnout
hlouběji do problému a vyzdvihnout důležité nebo kontroverzní momenty.
Předkládaný materiál tedy obsahuje jen hesla, která studovat bez výkladu a
příslušných komentářů, které společně s obrazovou dokumentací během našich
setkání poskytujeme, nemá valný smysl.
Ať jsou Vám i přesto tyto materiály k užitku!
kolektiv učitelů Ústavu patologie a molekulární medicíny UK 2. LF a FN Motol

 
autor: Mária Chadimová, Josef Stejskal | sekce: Výukové materiály | obor: Patologie a soudní lékařství | publikováno: 3.5.2011 | poslední úpravy: 3.5.2011 | Creative Commons License

Formování srdeční kličky

Animace

 
autor: Luděk Vajner | sekce: Výukové materiály | obor: Histologie, embryologie | publikováno: 10.5.2010 | poslední úpravy: 27.4.2011 | Creative Commons License

Ischemická choroba srdeční I.

 Ischemická choroba srdeční I.

 
autor: František Kölbel | sekce: Výukové materiály | obor: Kardiologie, angiologie, Vnitřní lékařství | publikováno: 21.2.2011 | poslední úpravy: 21.2.2011 | Creative Commons License

Vývoj srdce – formování srdeční trubice a kličky

Presentace k semináři

 
autor: Luděk Vajner | sekce: Výukové materiály | obor: Histologie, embryologie | publikováno: 10.5.2010 | poslední úpravy: 27.4.2011 | Creative Commons License

Patofyziologie, diagnostika a léčba chronické srdeční insuficience

 Patofyziologie, diagnostika a léčba chronické srdeční insuficience

 
autor: František Kölbel | sekce: Výukové materiály | obor: Kardiologie, angiologie, Vnitřní lékařství | publikováno: 21.2.2011 | poslední úpravy: 21.2.2011 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 10

 

Kardiochirurgie
.. léčba vrozených srdečních vad -Ischemická choroba srdeční -Získané chlo.. .. choroba srdeční -Získané chlopenní vady -Vrozené srdeční vady -Infekční endo.. ..klíčová slova: Chirurgická léčba vrozených srdečních vad, Hybridní sál, Robot „Da Vinci", srd.. ..klíčová slova: Hybridní sál, Robot „Da Vinci", srdeční vady..

ANTIARYTMIKA, ß-BLOKÁTORY, INHIBITORY ACE a SARTANY
.. léčba hypertenze, ischémie myokardu, chronické srdeční.. ..klíčová slova: Hypertenze, Infarkt myokardu, ischemická choroba srdeční.. ..klíčová slova: Hypertenze, Infarkt myokardu, ischemická choroba srdeční, chronické srdeční se..

Diagnostické situace v neurologi - role klinického genetika
.. neurologický symptom, vrozené vývojové vady CNS, klasifikace muskulárních dystrofií a ko.. ..klíčová slova: vývojové vady CNS, muskulární dystrofie, kongenitální myo..

Genetická konsultace, screening vrozených vad, prenatální diagnostika, etické a právní problémy
..klíčová slova: klinicko genetické vyšetření, vrozené vývojové vady..

Genetika komplexních chorob
.. dědičnost,  vrozené vývojové vady, genetika v psychiatrii.  Kandidátní geny p..

Kostní sluchadla BAHA – sluchadla zakotvená do kosti
.. a percepční vady sluchu, kostní vedení zvuku, BAHA s..

Úvod do klinické genetiky
..klíčová slova: těhotenský screening, vrozené vývojové vady,..

Hypolipidemika
.. choroba srdeční a komplexní léčba, lipoproteiny, cholesterol, st..

Léčba a profylaxe ischémie myokardu, blokátory kalciového kanálu, nitráty
.. choroba srdeční, důsledky myokardiální ischémie, ateroskleróza, b..

Akutní hypoxická plicní vazokonstrikce
.. systémových orgánů přijímá větší nebo menší část srdečního výdeje, plícemi protéká srdeční výdej celý. Odl..