2.lékařská fakulta
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Místo pro vaši reklamu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 1

Příprava pacienta před stomatologickým ošetřením

Příprava pacienta před stomatologickým ošetřením

Podklady pro výuku Stomatologie
Magisterský studijní program všeobecné lékařství 2. LF UK
4. ročník
 

 
autor: Karel Chleborád | sekce: Výukové materiály | obor: Zubní lékařství | publikováno: 16.5.2010 | poslední úpravy: 1.7.2010 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 10

 

Vývoj nového léčiva
..klíčová slova: souhlas informovaného .. ..klíčová slova: souhlas informovaného.. ..klíčová slova: souhlas informovaného pacienta.. ..klíčová slova: studie, klinické fáze, etická komise, souhlas informovaného .. ..klíčová slova: studie, klinické fáze, etická komise, souhlas informovaného.. ..klíčová slova: fáze, etická komise, souhlas informovaného pacienta..

Etika
.. základních principů lékařské etiky. Informovaný souhlas... ..klíčová slova: lékařská, svědomí, morálka, psychotické poruchy, souhlas informovaného .. ..klíčová slova: svědomí, morálka, psychotické poruchy, souhlas informovaného.. ..klíčová slova: psychotické poruchy, souhlas informovaného pacienta..

Právní aspekty poskytování zdravotní péče
.. péče, práva a povinnosti pacientů, informovaný souhlas, povinná mlčenlivost, poskytování zdravotní péče .. .. poskytování zdravotní péče bez souhlasu, omezení pacienta..

Zákon o specifických zdravotních službách 1.část
.. krve, léčba krví. Podmínky výkonu, informovaný souhlas, povinnosti poskytovatelů, odborná komise, o..

Primární péče o děti a dorost v ČR
.. poskytovány co nejblíže sociálnímu prostředí pacienta a respektují jeho biopsychosociální po..

Perioperační péče v dětské chirurgii
.. PÉČE PÉČE O CHIRURGICKÉHO PACIENTA CÍLE PŘEDOPERAČNÍ PŘÍ..

2014 Náhradní rodinná a ústavní péče o děti
.. do náhradní rodiny. Právní podklady osvojení, souhlas s osvojením, právně volné dítě. Pěstounská péče p..

Systém autentizace a autorizace uživatelů na portálech lékařských fakult
.. anonymní uživatel, který při registraci potvrdí souhlas s pravidly nakládání s obsahem portálu, 3. uži..

Psychologie bolesti
.. „čteny“ a vyhodnocovány. Kongruence, souhlas mezi verbálním a pacientem vyhodnoceným ne.. .. poruch, nebo k narušení sociální integrity pacienta. Absence strachu při akutním bolestivém stavu po..

Studijní materiál k předmětům klinická psychologie (3. ročník Bc) a Psychosomatika a klinická psychologie (2. ročník Nmgr. )
.. „čteny“ a vyhodnocovány. Kongruence, souhlas mezi verbálním a pacientem vyhodnoceným ne.. .. poruch, nebo k narušení sociální integrity pacienta. Absence strachu při akutním bolestivém stavu po..