2.lékařská fakulta
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Místo pro vaši reklamu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 15

sociální práce v nemocnici

Sociální práce ve zdravotnictví, zdravotně-sociální pracovník, oddělení sociální FNM, právní normy pro výkon sociální péče, komplexní péče o pacienty, spolupráce multidisciplinárního týmu, sociální intervence, sociálně právní poradenství, sociálně ohrožená osoba, týrání svěřené osoby, pomáhající profese

 
autor: Alice Picková, Jana Trávníčková | sekce: Výukové materiály | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | publikováno: 4.3.2013 | poslední úpravy: 9.1.2017 | Creative Commons License

Zákoník práce

Pracovní poměr, obsah pracovní smlouvy, doba určitá, doba neurčitá, přeřazení na jinou práci, vstupní lékařská prohlídka, zkušební doba, bezpečnost práce, kategorie prací, změny pracovního poměru, zdravotní způsobilost, pracovní úraz, nemoc z povolání, výpovědní doba, odstupné, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, pracovní doba a doba odpočinku, atd.

 
autor: Eva Pýchová | sekce: Výukové materiály | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | publikováno: 9.1.2017 | poslední úpravy: 9.1.2017 | Creative Commons License

Seznámení s knihovnou, základy práce s katalogem

Seznámení s knihovnou, základy práce s katalogem

Cílem tohoto kurzu je seznámit vás se službami poskytovaných knihovnou, získání orientace na stránkách knihovny, osvojit si vyhledávání v katalogu, prodlužovat nebo rezervovat výpůjčky. Nakonec se naučíme jak k pouhému seznamu literatury ke studiu získat konkrétní knihu.

 
autor: Kateřina Kieslingová | sekce: Výukové materiály | obor: Ostatní | publikováno: 6.5.2011 | poslední úpravy: 6.5.2011 | Creative Commons License

sociální pojištění

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,  nemocenské pojištění, důchodové pojištění, orgány sociálního zabezpečení, výše pojistného,  pojištěnci, vyměřovací základ, zaměstnanci, zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, rozdělení samostatné výdělečné činnosti,

 
autor: Eva Pýchová | sekce: Výukové materiály | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | publikováno: 4.3.2013 | poslední úpravy: 4.3.2013 | Creative Commons License

sociální rehabilitace

Výukový materiál pro studenty 4. ročníku všeobecného lékařství

Předmět rehabilitace

 

 
autor: Šárka Slavíková | sekce: Výukové materiály | obor: Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | publikováno: 15.12.2010 | poslední úpravy: 15.12.2010 | Creative Commons License

sociální rehabilitace

Socilání rehabilitace pro 1.ročník NMGr. Fyzioterapie 

 
autor: Šárka Slavíková | sekce: Výukové materiály | obor: Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | publikováno: 10.3.2011 | poslední úpravy: 10.3.2011

sociální pediatrie

náplň oboru, základní okruhy problematiky sociální pediatrie, historický vývoj vztahu společnosti k dítěti

 
autor: Petr Kašpar | sekce: Výukové materiály | obor: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | publikováno: 4.4.2011 | poslední úpravy: 4.4.2011 | Creative Commons License

sociální pediatrie

Náplň oboru, základní okruhy problematiky sociální pediatrie, historický vývoj vztahu společnosti k dítěti.Vývoj oboru jako nedílné součásti všeobecné pediatrie.Sociálně pediatrické problémy v jednotlivých obdobích vývoje dítěte. Poruchy rodiny, poruchy rodičovství.Současné sociálně pediatrické problémy : babyboxy, nové formy pěstounské péče.

 
autor: Petr Kašpar | sekce: Výukové materiály | obor: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | publikováno: 21.11.2012 | poslední úpravy: 21.11.2012 | Creative Commons License

sociální služby

Zákon o sociálních službách, sociální poradenství, služby sociální péče, služby sociální prevence, služby pobytové, ambulantní, teránní, zařízení sociálních služeb, základní činnosti, sociální služby bez úhrady, za úhradu,  příspěvek na péči, stupně závislosti I.-IV, posuzování stupně závislosti

 
autor: Eva Pýchová | sekce: Výukové materiály | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | publikováno: 6.3.2013 | poslední úpravy: 9.1.2017 | Creative Commons License

Úvod do sociální pediatrie

Seznámení se s vývojem pediatrie jako základního oboru, vznik a vývoj sociální pediatrie jako součásti klinické pediatrie, hlavní témata sociálně - pediatrické problematiky. Základní potřeby dítěte, poruchy rodiny, rodičovství. Vývoj vztahu společnosti k dítěti.Historický vývoj pediatrie a  seznámení se se směry, které vývoj pediatrie ovlivnily, vliv preventivních oborů na vývoj pediatrie a vznik sociální pediatrie.

 

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora, životní minimum, dávky závislé na výši příjmu (testované), dávky nezávislé na výši příjmu (netestované), nárok na dávky, příjem rozhodný pro nárok na dávky, společně posuzované osoby,  přídavek na dítě, porodné, příspěvek na bydlení, pohřebné, rodičovský příspěvek, neplnění povinné školní docházky atd.

 
autor: Eva Pýchová | sekce: Výukové materiály | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | publikováno: 4.3.2013 | poslední úpravy: 9.1.2017 | Creative Commons License

sociální pojištění - organizace a provádění

Organizace a provádění sociálního pojištění - orgány sociálního pojištění, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká správa sociálního zabezpečení, pojistné -pojištěnci, vyměřovací základ, zaměstnavatel, zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná, minimální pojistné, práce posudkových lékařů, rozdělení samostatné výdelečné činnosti OSVČ, atd.

 
autor: Eva Pýchová | sekce: Výukové materiály | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | publikováno: 18.1.2012 | poslední úpravy: 9.1.2017 | Creative Commons License

ÚvOD DO PROBLEMATIKY sociální PEDIATRIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY SOCIÁLNÍ PEDIATRIE

 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­

 
autor: Petr Kašpar | sekce: Výukové materiály | obor: Pediatrie, neonatologie | publikováno: 22.7.2015 | poslední úpravy: 22.7.2015 | Creative Commons License

Dětský autismus jako model sociální poruchy

Dětský autismus jako model sociální poruchy

Autismus - historie, popis, diagnostika

 
autor: Michal Hrdlička | sekce: Výukové materiály | obor: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | publikováno: 3.1.2009 | poslední úpravy: 7.6.2010 | Creative Commons License

Biopsychosociální potřeby dítěte (Zdravotně - sociální charakteristika populace dětského věku)

Dítě ve zdraví a nemoci, potřeby a práva dítěte,  Úmluva o právech dítěte, práva hospitalizovaného dítěte. Základní principy přístupu zdravotníka k dětskému pacientovi.

 
autor: Petr Kašpar | sekce: Výukové materiály | obor: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | publikováno: 4.4.2011 | poslední úpravy: 4.4.2011 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 15

Jít na stránku: 1 2

Zákon o zaměstnanosti
.. práce a sociálních věcí, krajská pobočka Úřadu práce, evidence uch.. .. práce a sociálních věcí, krajská pobočka Úřadu práce, e.. ..vo práce a sociálních věcí, krajská pobočka Úřadu p.. .. Eva Pýchová Přílohy: Příloha Datu..

Immunotherapy
.. imunologická vyšetření, zadání seminární práce, konzultace. 4. a 5... .. k semináři: Základní imunologická vyšetření, zadání seminární práce, konzultace. 4. .. ..klíčová slova: imunologická vyšetření, zadání seminární práce,.. ..klíčová slova: imunologická vyšetření, zadání seminární práce, konzult.. ..veden autor, Minárik Ivo Odkazy: Odkaz ..

Návod pro práci s portálem MEFANET
.. návod pro práci s portálem MEFANET: - práce s přihlašovací částí portálu - práce s vkládací .. .. návod pro práci s portálem MEFANET: - práce s př.. ..klíčová slova: náv.. .. Jitka Feberová Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [..

Péče o děti s postižením v současné době
.. Přístup k pacientům s různými typy handicapu, sociální péče a pomoc, zdravotní péče, výchovná a pedago.. .. péče o děti s postižením, současná legislativa, integrace dětí s handicapem. Rozdělení typu pos.. ..klíčová slova: handicap, zdravotní péče, sociální péče, mezinárodní klasifikace WHO.. ..klíčová slova: handicap, zdravotní péče, sociální péče, mezinárodní klasifikace .. .. Martina Kašparová Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [..

Poleptání jícnu
.. prezentace je definováno poleptání jícnu, patogeneze + prevence pol.. .. v rámci první pomoci, jaká následuje péče v nemocnici - diagnostické postupy a akutní terapie léčba dl.. .. Jaroslav Sýba Přílohy: Příloha Dat..

Postgraduální a specializační vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví
.. počet vzdělávacích oborů pro lékaře, rozsah práce ve zdravotnickém zařízení, které může vykonávat a.. ..vá verze prezentace, která se zabývá problematikou .. ..klíčová slova: studium, lékaři, nelékařská zdravotnická .. ..klíčová slova: studium, lékaři, nelékařská zdravotnická .. .. Petr Kašpar Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?..

Psychosociální vývoj dítěte
.. údaje o psychosociálním vývoji dítěte především v raném dětském věku... .. údaje o psychosociálním vývoji dítěte především v raném dětském věku... ..klíčová slova: dítě, psychický, sociální.. ..klíčová slova: vývoj, dítě, psychický, soc.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Psychosociální vývoj dítěte | 4.4.2011 41 KB uživatel na pří.. .. Petr Kašpar Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?..

Anamnéza
.. osobní, sociální, pracovní, farmaceutická a.. .. osobní, sociální, pracovní, farmaceutická a.. ..klíčová slova: osobní anamnéza, farmaceutická anamnéza, pracovní .. .. Josef Štolfa Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?..

Zákon o specifických zdravotních službách 2.část
.. lékařské služby, kategorizace prací, riziková práce, dozor na pracovištích, povinnosti z.. ..vá péče, lékařský posudek  - posuzování zdravo.. ..klíčová slova: o specifických zdravotních .. .. Eva Pýchová Přílohy: Příloha Datu..

Minirepetitorium obecné farmakologie
.. léková politika, léčiva, ne-léčiva, výrobní prace, registrace, farmakodynamika, farmakokinetika,.. .. farmacie, toxikologie, léková politika, léčiva, ne-léčiva, výrobní prace, regi.. ..klíčová slova: vilance, zákon o léčivech, léčivá látka, léčivý přp.. ..veden autor Přílohy: Příloha Da..