2.lékařská fakulta
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Místo pro vaši reklamu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 6

Protetika, protetické materiály, techniky a technologie, implantáty

Protetika, protetické materiály, techniky a technologie, implantáty

Podklady pro výuku Stomatologie
Magisterský studijní program všeobecné lékařství 2. LF UK
4. ročník
 

 
autor: Taťjana Dostálová | sekce: Výukové materiály | obor: Zubní lékařství | publikováno: 9.6.2010 | poslední úpravy: 22.7.2010 | Creative Commons License

Protetická technologie a materiály

Protetická technologie a materiály

E-learningový kurz.

 
autor: Taťjana Dostálová, a kol. | sekce: Výukové materiály | obor: Zubní lékařství | publikováno: 17.3.2009 | poslední úpravy: 8.5.2011 | Creative Commons License

Zoonózy - studijní materiály

Podkladové materiály k přednášce o zoonózách.

Terminologie:
Anthroponózy ( řecky „anthrópos“= člověk „nosos“ = nemoc) nemoci přenosné z člověka na člověka
Zoonózy ( řecky „ zoon“ = zvíře,) nemoci přenosné na člověka z žijících zvířat
Sapronózy (řecky „sapros“= rozklad) nemoci přenosné na člověka z neživého substrátu, ve kterém se agens aktivně množí –půda, voda, exkrementy, tlející rostliny a živočichové

= nemoci přenosné z živočichů na člověka.
- zdrojem infekce je zvíře, původcem bakterie, parazit, vir původně adaptovaný na zvíře
-přenos nákazy probíhá
1. přímo (pokousáním, potřísněním slinami…)
2. nepřímo

a) ingescí –kontaminace rukou nebo potravy
b) inhalací prachu , aerosolu
c) inokulací vektorem ( hmyz)
-přenosem na člověka infekční proces obvykle končí, interhumánní přenos je vzácný ( vyjma vertikálního transplacentárně)
-počet známých zoonóz neustále roste, v současné době známe cca 250 onemocnění, z toho asi 50 běžných
 

 
autor: Dita Smíšková | sekce: Výukové materiály | obor: Infektologie | publikováno: 4.10.2010 | poslední úpravy: 1.1.2018 | Creative Commons License

Informační materiály genetické ambulance

Doporučení pro jednotlivá vyšetření

 
autor: neuveden autor | sekce: Výukové materiály | obor: Biologie | publikováno: 18.9.2009 | poslední úpravy: 8.6.2010 | Creative Commons License

Studijní materiály k oboru Klinická genetika

Studijní materiály

 
autor: Eva Seemanová | sekce: Výukové materiály | obor: Biologie | publikováno: 13.9.2009 | poslední úpravy: 8.6.2010 | Creative Commons License

Výukové materiály pro obor ošetřovatelství

Vážení studenti, výukové materiály pro studium ošetřovatelství naleznete na adrese moodle.mefanet.cz.
Jednotlivé tematické celky jsou obsahem sylabu výuky a odpovídají zkouškovým okruhům předmětu. Textový materiál je doplněn mutimediálními materiály (fotografie, videozáznamy vybraných postupů).
Návod na přihlášení do e-learningového kurzu je v příloze tohoto článku.

 
autor: Daniel Jirkovský | sekce: Výukové materiály | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | publikováno: 1.10.2012 | poslední úpravy: 2.10.2012
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 50

Jít na stránku: 1 2 3 4 5

Výukový portál 3. lékařské fakulty
.. výukové materiály 3. LF. Dostupné pro 2.LF jsou materiály u..

Výukový portál 1. lékařské fakulty
.. výukové materiály 1. LF. Dostupné pro 2.LF jsou materiály u..

Výukový portál Lékařské fakulty v Plzni
.. výukové materiály Lékařské fakulty v Plzni. Dostupné pro 2.LF jso..

Výukový portál Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
.. výukové materiály Lékařská fakulty Univerzity Palackého v Olo..

Výukový portál Lékařské fakulty v Hradci Králové
.. výukové materiály Lékařské fakulty v Hradci Králové. Dostupné pro ..

Výukový portál Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě
.. výukové materiály Univerzity Komenského v ..

Výukový portál Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně
.. výukové materiály Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Br..

Výukový portál 2. lékařské fakulty
.. podle autorem zvolených přístupových práv: - materiály volně dostupné - není nutné přihlášení - materiá..

Výukový portál Lékařské fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích
.. výukové materiály Lékařské fakulty Univerzity Pavla Jozefa Ša..

Srdeční selhání
..Materiály k..