2.lékařská fakulta
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Místo pro vaši reklamu

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 11

akutní poškození A SELHÁNÍ LEDVIN U DĚTÍ

AKUTNÍ POŠKOZENÍ A SELHÁNÍ LEDVIN U DĚTÍ

Podklady k přednášce

 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­

 
autor: Jan Janda | sekce: Výukové materiály | obor: Pediatrie, neonatologie | publikováno: 27.1.2014 | poslední úpravy: 27.1.2014 | Creative Commons License

akutní stavy v neurologii

Přednášky - magisterské studium 5. ročník

 
autor: Rudolf Černý | sekce: Výukové materiály | obor: Neurologie | publikováno: 12.6.2010 | poslední úpravy: 12.6.2010 | Creative Commons License

akutní hypoxická plicní vazokonstrikce

Akutní hypoxická plicní vazokonstrikce

Plíce zásobují prostřednictvím krve kyslíkem všechny ostatní orgány. Proto mají z hlediska krevního oběhu jedinečné postavení. Zatímco každý ze systémových orgánů přijímá větší nebo menší část srdečního výdeje, plícemi protéká srdeční výdej celý. Odlišný je i způsob regulace. Ve velkém oběhu se průtok krve dělí mezi jednotlivé orgány vazomotorikou řízenou vegetativním nervovým systémem. V plicním oběhu není meziorgánová distribuce krve možná. V zájmu optimálního okysličení krve je však nezbytné perfundovat přednostně dobře ventilované alveoly a omezit průtok tam, kde je ventilace nedokonalá. Hlavním způsobem regulace plicního oběhu je proto vazokonstrikce, která není vyvolaná nervovým systémem, nýbrž lokálním působením hypoxie. Tato hypoxická plicní vazokonstrikce (HPV) je jednou z hlavních vlastností odlišujících plicní cévy od cév systémových. Ty totiž odpovídají na hypoxii vazodilatací.


 
autor: Václav Hampl | sekce: Výukové materiály | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | publikováno: 16.3.2009 | poslední úpravy: 20.11.2011 | Creative Commons License

akutní intoxikace - obecná část

Akutní intoxikace - obecná část

 Akutní intoxikace - obecná část

 
autor: Jiří Valenta | sekce: Výukové materiály | obor: Vnitřní lékařství, Pracovní lékařství a toxikologie | publikováno: 20.10.2010 | poslední úpravy: 11.1.2011 | Creative Commons License

akutní komplikace diabetes mellitus

Akutní komplikace diabetes mellitus

Akutní komplikace diabetes mellitus

 
autor: Milan Kvapil | sekce: Výukové materiály | obor: Diabetologie, dietetika, Vnitřní lékařství | publikováno: 27.10.2010 | poslední úpravy: 11.1.2011 | Creative Commons License

akutní a chronické selhání ledvin

Akutní a chronické selhání ledvin

 Akutní a chronické selhání ledvin

 
autor: Karel Matoušovic | sekce: Výukové materiály | obor: Nefrologie, Vnitřní lékařství | publikováno: 4.11.2010 | poslední úpravy: 11.1.2011 | Creative Commons License

akutní stavy v dětské neurologii

Akutní stavy v dětské neurologii

Přednáška

 
autor: Věra Sebroňová | sekce: Výukové materiály | obor: Neurologie | publikováno: 3.5.2011 | poslední úpravy: 3.5.2011 | Creative Commons License

akutní KOMPLIKACE DIABETU 1. TYPU

AKUTNÍ KOMPLIKACE DIABETU 1. TYPU

Přednáška

 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­

 
autor: Zdeněk Šumník | sekce: Výukové materiály | obor: Pediatrie, neonatologie | publikováno: 14.12.2013 | poslední úpravy: 14.12.2013 | Creative Commons License

akutní komplikace způsobené nádorovým onemocněním

Akutní komplikace způsobené nádorovým onemocněním

Obecná onkologie - výukový materiál, 5. ročník

 
autor: Edita Kabíčková | sekce: Výukové materiály | obor: Onkologie, radioterapie | publikováno: 14.6.2010 | poslední úpravy: 14.6.2010 | Creative Commons License

akutní a chronické záněty v oblasti Waldayerova okruhu

Detailně probírá Waldayerův  lymfatický okruh tvořený    Gerlachovou mandlí, nosohltanovou mandlí, laterálními krční mi pruhy, patrovou  mandlí, jazykovou mandlí, mízní tkání hrtanu. Podrobně pak jednotlivé struktury, jejich význam v imunitním sytému. Zaměřuje se na anatomické, patologicko - anatomické, mikrobiologické a patogenetické dělení angín, místní a celkové komplikace angín včetně tonsilektomií.

 
autor: Jaroslav Sýba | sekce: Výukové materiály | obor: Otorinolaryngologie | publikováno: 1.3.2012 | poslední úpravy: 1.3.2012 | Creative Commons License

Endoskopické operace v urologii, ESWL, akutní derivace moči

Výukový materiál

 
autor: Štěpán Veselý | sekce: Výukové materiály | obor: Urologie | publikováno: 26.5.2010 | poslední úpravy: 30.5.2010 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 15

Jít na stránku: 1 2

Vrozená hluchota podle G. Van Camp (BE) transfer materiálu z celosvětového ORL sjezdu 2006
.. vláskových buněk, genetická diagnóza sluchového poškození , genetická heterogenita, množství genů pro ana.. ..klíčová slova: postižení sluchu, genetická diagnóza sluchového poškození , genetická heterogenita, fenotypická korelace g.. ..klíčová slova: postižení sluchu, genetická diagnóza sluchového poškození , genetická heterogenita, fenotypická korelace g..

Paediatric Acute Abdomen
.. pro výukový seminář "dětské akutní břicho" - V.ročník ci..

Prevence a ochrana zdraví při práci
..klíčová slova: poškození..

LÉČBA AKUTNÍHO ASTMATU
..klíčová slova: akutní astma,.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence LÉČBA AKUTNÍHO ASTMATU | 22.7.2015 327.15..

Zákon o zdravotnické záchranné službě
.. dojezdová doba, povinnosti poskytovatele akutní lůžkové péče, urgentní příjem, kontaktní místo, b..

Poleptání jícnu
.. péče v nemocnici - diagnostické postupy a akutní terapie léčba dlouhodobých následků (kom..

Leukémie u dětí a dospělých
.. 5. ročník Jak & kdy vzniká dětská akutní leukemie? - První zásah Vývojová odchylka - Dru..

Perioperační péče v dětské chirurgii
.. DOBŘE/ ŠPATNĚ LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ AKUTNÍ CÍLE POOPERAČNÍ PÉ..

Rhinosinusitis
.. prezentace podává ucelený pohled na problematiku akutní i chronické rhinosinusitidy - etiopatogenezu, ..

Neuro-urologická problematika v praxi PL. Poruchy mikce
.. a léčba. Oštřovatel a rahabilitační péče. Akutní a chronická ..