Materiály k přednáškám a cvičením

Léčba diabetes mellitus I a II, Inzulin

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Historie léčby DM, patofiziologie DM, fyziologie sekrece inzulinu, inzulinové režimy, druhy inzulínu, indikace léčby inzulinem, komplikace léčby, inkretiny, transplantace pankreatu

Psychiatrické vyšetření

Autor: Michal Hrdlička

anotační obrázek

Anamnéza rodinná, anamnéza osobní, orientační vyšetření psychických funkcí, psychopatologický nález

ANTIARYTMIKA, ß-BLOKÁTORY, INHIBITORY ACE a SARTANY

Autor: Jan Bultas

anotační obrázek

Arytmie - typy, léčba, klasifikace antiarytmik, Beta-blokátory - mechanismus účinku, léčba hypertenze, ischémie myokardu, chronické srdeční selhání

Pozdní následky protinádorové léčby

Autor: Josef Koutecký

anotační obrázek

Obecná onkologie - výukový materiál k prednáškám

Chirurgická léčba v dětské onkologii

Autor: Josef Koutecký

anotační obrázek

Obecná onkologie - výukový materiál k prednáškám

Úvod do psychopatologie

Autor: Michal Hrdlička

anotační obrázek

Vnímání, myšlení a jejich poruchy, bludy, afekty, fobie

Zvládání neklidu a agrese v medicíně

Autor: Michal Hrdlička

anotační obrázek

Klasifikace agrese, intervence, terapie

Schizofrenie

Autor: Iva Dudová

anotační obrázek

Základní charakteristiky, charakteristické symptomy, typy, etiologie, vyšetření, průběh a prognoza, terapie

Fyziologie periferní cirkulace I (Fyziologie cévní stěny)

Autor: Václav Hampl

anotační obrázek

 Mechanismus kontrakce cévního hladkého svalu, jeho regulace (nervová, humorální, myogenní, autoregulace průtoku,...) 

Fyziologie periferní cirkulace II (Regulace orgánových řečišť)

Autor: Václav Hampl

anotační obrázek

 Specifika perfuze a její regulace u koronární, mozkové, kožní, svalové a GIT cirkulace. Cirkulace u fétu a její změny při narození.