2.lékařská fakulta
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Schizofrenie

Schizofrenie

Základní charakteristiky, charakteristické symptomy, typy, etiologie, vyšetření, průběh a prognoza, terapie


Přílohy:
Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
ppt schizofrenie Stáhnout - schizofrenieOtevřít v novém okně - schizofrenie 21.5.2010 1.62 MB uživatel na příslušné fakultě Creative Commons License
 

Klíčová slova: schizofrenie, psychologie

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzováno

level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   
Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Tento příspěvek nebyl zkontrolován garantem obsahu portálu.

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Iva Dudová | pracoviště: Dětská psychiatrická klinika | publikováno: 1.1.2009 | poslední úpravy: 7.6.2010
citace: Dudová Iva: Schizofrenie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 2. Lékařské fakulty [online] 1.1.2009, poslední aktualizace 7.6.2010 [cit. 2020-08-05] Dostupný z WWW: <http://mefanet-motol.cuni.cz/clanky.php?aid=14>.
 

Komentáře a diskuse

  • schizofrenie -pohled schizofrenika  (schiza-zone@seznam.cz, 11.9.2012, 15:09)
    Definice schizofrenie doplněná o mé poznatky, pocity, názory Schizofrenie (1) je závažné duševní onemocnění projevující se hluboce zkresleným vnímáním reality, progresivním (postupujícím) rozpadem myšlení, nezvyklým chováním a obzvláště sociálním stažením, či netečností. Celkové příznaky zahrnují halucinace, bludné představy, poruchy pozornosti, v***e, ochuzení citového a společenského života, narušení pohybové koordinace ( katatonie). Prvotní příznaky se ze statistického hlediska rozvíjejí nejčastěji v pozdní adolescenci a rané dospělosti, přičemž diagnostikovaný výskyt v populaci je asi 1 %Obecně se předpokládá, že schizofrenie je vývojovou poruchou, založenou na určitých změnách v neuroanatomii a neurochemii mozkové tkáně. Bezprostřední počátek onemocnění bývá většinou plíživý, často doprovázený zastřeným vědomím, bouřlivými poruchami chování a halucinacemi. Existuje mnoho druhů schizofrenie, z nichž asi nejznámější je paranoidní schizofrenie. Schizofrenie patří díky své výraznosti mezi jednu z prvních popsaných duševních poruch vůbec a její popisy se nacházejí už v hebrejské bibli, odkud pochází také zlidovělý výraz pro tuto nemoc mešuge. '''''Halucinace''''' jsou vjemy, které velice sotisfikovaně, důvěryhodně, často bez přestání ,od probuzení do usnutí, vytváří mozek jedince postiženého chorobou. Mohou být různé, zvukové , muzikální, sluchové, včetně zrakových, intrapsychických (někdo nemocnému dává nebo naopak bere z mozku myšlenky), tělových…Dovolil bych si přidat ještě myšlenkové. Člověka mohou bez přestání terorizovat halucinace neustále komentující to, co dělá, vidí , včetně vykonávání potřeby, intimních záležitostí. Podobným způsobem také v mozku mohou běhat dokola myšlenkové toky, které umí vyvolávat bludné produkce, směrovat člověka, působit pocity čtení a snímání myšlenek, strach, pocit sledování, nebo jen tak zahlcovat mozek, člověk pak sedí , zírá, má představy, vypadává z kolektivu, ztrácí zájem o cokoli. Etiologie schizofrenie není popsána. Řekl bych, že to způsobuje část mozku , která tvůrčím způsobem samostatně pracuje, používá informace uložené v paměťových centrech , využívá všech smyslů, používá schémata signálů , na která reagují vjemová centra , umí vytvořit fyzikálně chemické děje /signály/ a jejich pořadí takovým způsobem, že vyvolá ve vjemových centrech se skutečností identické lidské dialogy, obrazy postav, myšlenkové pochody, na základě kterých člověk jedná nebo je prezentuje. Tímto způsobem vytvořené zvuky, dialogy, představy, obrazy, vůně vnímá pouze nemocný člověk . Ten to však neví. Připadá si normální. Stále hledá a pátrá odkud to je, kdo mu to dělá, proč. Často měsíce, roky. Jednotlivé formy halucinací mají mnoho podob. Jak jsem již uvedl, mluvení v hlavě komentující děj, činnost, dále pak člověk může slyšet ve svém okolí, za dveřmi bytu, kdekoli ve vnějším prostředí dialogy lidí, kteří se baví o něm, o jeho rodině, „nevěrné“ manželce. Jsou slyšet vlastní myšlenky, které v ten okamžik vyplouvají na povrch. Je slyšet text, který člověk vidí a čte. Může vidět postavy, cítit zápach. Pokud mu to mluví přímo v hlavě, má pocit, že mu to tam někdo vysílá a zpětně snímá. Člověk, který má halucinace si nepřipadá nemocný. Jsou to pro něj vjemy z vně nebo někým vytvořené a zaslané. Ovlivňují jeho život. Vyvolávají permanentní stres, strach, pocit žárlivost, sledování, dálkové komunikace s jeho mozkem. Mozek je bez přestání zahlcován informacemi. Z člověka se postupně stává štvanec. Štvané zvíře zahnané do kouta. Je ochuzen o citovou, pocitovou, emoční stránku života. Nemůže se radovat, zamilovat se, těšit se. Postupně ho to rozkládá. Dochází k postupnému sociálnímu a společenskému vyčleňování. Jsou narušovány jeho sociální návyky. Nevnímá budoucnost. Je tím terorizován. Od probuzení do usnutí. Neusíná příjemně unaven. Usíná tak, že zavře oči a čeká, až bude ticho. I přesto, že halucinace vytváří část mozku daného jedince, vnímá je mozek jako informace přicházející z vnějšího prostředí. Jeho 2. signální soustava mu tak, jak informace přichází, vytváří představy. Představy má každý člověk. Mozek použije všechny druhy uložených informací, obrazutvornosti, schopnosti syntézy, představivosti, k tomu přináležejících pocitů, emocí, reakcí týkajících se daného vjemu a vytvoří představu. Těch, kdo o něm mluví. Nevěrné ženy. Vytváří pocity strachu, když slyší dialog, kde mu chce někdo ublížit. Představy, schemata, konstrukce komunikačních, lokalizačních technologií, které jsou použity na komunikaci s jeho mozkem. Spiknutí tajných služeb. Výzkumných organizací. Pocity sledování. Stres. Trvá to měsíce, roky, permanentně. Z představ se vytvoří dokonalá schémata , konstrukce různých systémů, vzniknou konspiračních teorií, o kterých je daný jedinec přesvědčen. Probíhaly bludné produkce . Jsou vytvořeny bludné představy. Člověk je začne prezentovat. Dojde k tzv. zbláznění. Je o nich přesvědčen. Má své argumenty. Podložené prožitky, zážitky. Nepřijímá žádné argumenty. Vždyť to slyší. Vždyť to přece existuje. Vždyť se to děje. Mozek vytvořil bludy. Na okolí jedince působí jeho představy kosmických, technologických, konspiračních teorií fantasmagoristicky. Bludy jsou přesvědčení daného jedince o něčem, co neexistuje, je nereálné, neděje se , které nelze vyvrátit žádnými logickými, sdělenými argumenty. Člověk není schopen tomto případě sám přijít na to, že je nemocen. Pro jeho mozek jsou to informace z vnějšího prostředí, které byly přijímány roky, roky člověka terorizovali, brali mu lidskou důstojnost, život. Jedinou možností, jak člověk získá náhled na nemoc je vyvolat u tohoto člověka zájem. Zájem přečíst si informace, články, učební texty o fungování mozku. Zájem o nějaké historické údaje, popis příznaků z doby , kdy nebyly technologie. Zájem o získávání informací z internetu. Možnost si popovídat, ujistit se u autority, kamaráda, že možná nemá pravdu. Zájem podívat se na informace, kde se píše o celosvětových výzkumech, které mají pomoci lidem, kterým se to děje. Doporučil bych shlédnutí filmu Čistá duše. Musí být zapojena rodina, rodiče, i kdyby se jednalo o člověka středního věku. Všechny osoby, které s nemocným hovoří na dané téma by měly vědět, co je to schizofrenie. Mnoho lidí slyšelo, že je to rozdvojení osobnosti a má jakousi nejasnou představu o něčem, co je jinak. Čtou definice halucinací a bludů, vědí toho nemnoho, ty definice jim nepopisují průběh nemoci, nic jim neříkají. To, aby se jakýmkoli způsobem vyvolal zájem člověka získávat informace, které mu nejlépe s odborným vedením či směrováním pomohou říci jsem nemocen, terorizuje mě část mozku je to nejdůležitější z celé léčby, z přístupu k nemocnému. To znamená od prvního kontaktu osoby, která pojme podezření , že dotyčný je schizofrenik, ihned, jakýmkoli způsobem informovat a poučit rodinu. Co to je za nemoc, co dotyčný prožívá, proč reaguje tak jak reaguje. Předat informace o lidech, kteří si s ním popovídají, např. z různých neziskovek. Klidně dát doporučení na ambulantního psychiatra. Chovat se k tomuto člověku jako k někomu, kdo je dlouhodobě terorizován, kdo tímto přišel o lidskou důstojnost a má strach. Byly zde skupiny lidí, které podlehly propracovanému systému školení, kde se jim také vytvořili bludné představy. Tyto skupiny hráli pyramidové hry, skládali vysoké finanční obnosy. Měli fantasmagoristické teorie, nepřijímali argumenty. Šikovný řečník a davová psychóza s pocitem zadostiučinění z nich vytvořili magory hlásající bludy za pár hodin. Zde to trvalá opravdu roky, je to dokonalé. Bludy trvají do doby než člověk prohlásí – jsem nemocen . Tímto okamžikem bludy končí. Tímto okamžikem končí dezorganizace osobnosti. Tímto okamžikem přestává člověk tzv.chorobně interpretovat nové zážitky. Tímto okamžikem chce léčbu, která ho zbaví těch odporných věcí . Tento okamžik musí nastat co nejdříve od doby, kdy člověk začne o svých teoriích hovořit. V případě hospitalizace nejlépe v prvním týdnu. Magorům z pyramidových her ani magorům terorizovaným vlastním mozkem nepomůže žádná medikamentózní léčba , které nepředchází komunikace na principu rovnoprávnosti či která je zahájena současně s léčbou. Pokud nastane situace, že chce někdo nemocnému co nejvíce pomoci tím, že ho co nejvíce utlumí, způsobí mu bolesti hlavy, léky ovlivní jeho chůzi tak, že dělá krátké krůčky, s rukama u těla, s pohledem šikmo nahoru, s mrtvolnou mimikou, uráží ho tím, že musí sedět 10 minut uprostřed sesterny po podání léků, neboli je kontrolován příjem léků a jejich neplivání , je vyvolán stav, kdy je v napětí, je zároveň zavřen na oddělení a má tendenci pobíhat, ač utlumen, tak nějak divně neklidný, má pocity jako nemocný pravou chřipkou první den , kdy se dny táhnou jako týdny, kdy není schopen týdny triviální manuální práce, tak tato situace velmi zkomplikuje budoucí život nemocného. Když jsme šli takto léčeni na společnou vycházku po areálu, tak jsme tam míjeli mladíky v oranžových montérkách. Bavili se o nás. Jak se pozná d****. Šoupe nohama a čumí do vzduchu. Je to takové trauma, že lidé, kteří jakýmkoli způsobem neprohlásí, že jsou nemocni, nebudou nikdy důvěřovat lékaři a budou mít strach z toho, že to prožijí znovu. Nebudou užívat léky. Budou přinuceni k injekční aplikaci. Někteří tímto budou nuceni trpět. Je mnoho depotních injekčních variant antipsychotik. Např. CISORDINOL. Já s lékařem komunikuji. Zkusili jsem změnu léčky. Z nemocnice jsem odešel s depotní injekcí FLUANXOL a denní dávkou OLANZAPINU 25 mg, extrepyramidovými příznaky, kdy jsem měl otevřenou pusu, jazyk zaseklý za spodními zuby a ohnutý vyplzený. A lidé to viděli, ptali se mě, upozorňovali…Dostal jsem CISORDINOL . Úzkost, útlum, neschopnost koordinace pohybů, prohra v tenise s hráčem, který měl dostat kanára. Naštěstí mám náhled na nemoc. Čile komunikuji s ambulantním psychiatrem. Ihned jsme to vyměnili. Na léčbu duševních poruch / i když co je to za duševní poruchu, když člověku mluví hlava a terorizuje ho , pokud řekne vím, že mi škodí část mozku, je to relativně zdravý terorizovaný člověk/ se vynakládá velké množství finančních prostředků. V psychiatrických léčebnách jsou pavilony s nadstandartním personálním obsazením , vedoucí lékař,lékař,terapeut,psycholog, sociální pracovník, sestra, ošetřovatel sanitář. Myslím, že náplní práce ošetřujícího či vedoucího lékaře by měla být odborná lékařská činnost, kdy dle veškerých příznaků, pocitů,stavů, bolestí stanoví společně s pacientem léčebný plán. A aby k tomuto došlo, musí předcházet ze strany lékaře odborně-kreativní, manažerská činnost, kdy je vytvořen systém komunikace s pacientem se všemi pracovníky pavilonu. Tato komunikace by měla směřovat k jednomu cíli. Vyvolat potřebu, podnítit nemocného, vyvolat zvědavost studovat, získat informace, ptát se na téma jak funguje mozek, co dělá psychiatr, komu se děje to co mě, jestli se o tom píše, jsou k dispozici i staré knihy, ...A vše zapsat do elektronické karty .Každý z pracovníků pavilonu má jiný pohled na věc, jiné znalosti, schopnosti, důvěru pacienta. A výsledky diskuze , názory pacienta, dotazi, požadavky, přání by mohli být klidně písemně, shromažďovat jako podklady pro lékaře. Lékař, který často i po práci přemýšlí, jak komu pomoci by si tímto opatřil informace a mohl by fudovaně připravit léčebný plán. Nemusel by pacienta léčit vysokými dávkami antipsychotik. Nemusel by žít v mylné představě, že čím více podá antipsychotik , tím více pomůže. Nepomůže. Pozitivní příznaky nejsou tak strašné, jako vedlejší účinky. A negativní příznaky ? Jak jsem již psal, možná by se mohla otevřít diskuze na téma myšlenkové toky, myšlenkové halucinace, ovšem neozvučené, které často před vznikem vnímaných halucinací probíhají v mozku člověka a jejich vnějším projevem jsou pak příznaky negativní. Shrnutí : Schizofrenik je člověk, kterému terorizování jeho vlastním mozkem vzalo veškerou lidskou důstojnost. Nepřipadá si nemocný. Vše jsou pro něho vjemy z vnějšího prostředí. Má strach. Je to lidská bytost. Pomoci mu lze pouze tak, že se jakýmkoli kreativním způsobem podaří vyvolat jeho zvídavost chtít si získat informace, kde může být v rovnoprávné diskuzi směrován, aby přišel na to, že je nemocen. Jeho odchycení, umístění do ústavu a pomoc ve formě vysoké dávky léčiv, tupost, bolest hlavy, úzkost, chůze krátkými kroky s rukama u těla, může člověku, který už ztratil několik let života , značně ublížit i do budoucnosti. Více než polovina takto odchycených a utlumených lidských bytostí nezíská náhled na nemoc a pod jejím vlivem dále jedná. Kromě toho, že ti lidé nežijí, pouze jako štvaná zvěř ve strachu přežívají jsou pak zavíráni a různě formou ochranné léčby dlouhodobě izolováni, nebo mohou způsobit lidské neštěstí. Motto: Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech . A k tomu připojím můj názor : onemocní-li člověk chorobou, která sníží jeho schopnost lidská práva vyžadovat, uplatňovat, musí být vytvořeny podmínky , systém, kodex , kdy jsou tito nemocní lidé srozumitelnou formou o svých právech informováni, systémem je zabezpečeno jejich neobcházení, lidé jsou na svá práva srozumitelně, viditelně upozorňováni. 1) http://cs.wikipedia.org/wiki/Schizofrenie

Vložit nový příspěvek:

Autor / e-mail: [ přihlášení/ověření uživatele ]
Titulek:
Text:
 
 Přidat štítek:   Štítek odeslán, děkujeme