Materiály k přednáškám a cvičením

Statistika III.

Autor: Pavel Kasal, a kol.

anotační obrázek

Regrese. časové řady. Korelace. Vícerozměrné metody.

Statistika IV.

Autor: Pavel Kasal, a kol.

anotační obrázek

Efektivita vyšetření. Deterministické metody. Pravděpodobnostní metody. Bayseova metoda.

Principy léčby závratí a poruch rovnováhy

Autor: Rudolf Černý

anotační obrázek

Vestibulární tonus a výpadek. Neurotransmitery vestib. systému. Emeze. Nauzea. Závrať - vertigo. Terapie.

Konference AMSE 99 Jerusalém

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Cíl konference - dialog, výměna zkušeností, kontakty LF. Věda, výzkum. Bioetika, klinická etika. Bioetika, klinická etika. CME - Celoživotní vzdělávání.

Reforma českého zdravotnictví po osmi letech (pohled z Oxfordu)

Autor: Martin Bojar

anotační obrázek

Reforma. Výdaje. Inflace. Návrh nového zdravotního systému. Náklady na zdravotní péči.

Neuro-urologická problematika v praxi PL. Poruchy mikce

Autor: Martin Bojar

anotační obrázek

Anatomie, fyziologie a patofyziologie močového měchýře. Základní klinické jednoty. Etiopatogeneza, diagnostika a léčba. Oštřovatel a rahabilitační péče. Akutní a chronická péče.

Neuroprotekce

Autor: Martin Bojar

anotační obrázek

Neuroprotekce - pojem. Substance EGb 761 - složení, účinky.

Minulost a přítomnost Neurolog.kliniky 2. LF UK v Praze

Autor: Martin Bojar

anotační obrázek

Počátky neurologie v Motole. Složení pacientů, prevalence, vývoj, epidemiologické údaje. Vybavení kliniky a okruhy činnosti. Personální vybavení. Laboratoře kliniky, poradny, centra.

HV myeloradikuloneuritidy - chyby a omyly

Autor: Martin Bojar, a kol.

anotační obrázek

HV infekce - typy, klinické symptomy, laboratorní diagnostika.

Demence - diagnostické a léčebné možnosti

Autor: Martin Bojar

anotační obrázek

Demence - genetické dispozice, diagnostika, léčba.