Materiály k přednáškám a cvičením

Morfologie pupečníku a placenty

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Vývoj srdce – formování srdeční trubice a kličky

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Septace síní, komor a výtokové části srdce

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Vývoj artérií

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Vývoj vén

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Primitivní a fetální krevní oběh

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Vývoj lymfatických cév, uzlin a sleziny

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Formování srdeční kličky

Autor: Luděk Vajner

Animace

Vznik primitivního střeva, vývoj trávicí trubice od jícnu distálně

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Onemocnění svalů a šlach

Autor: neuveden autor

Vybrané učební texty