Farmakologický ústav, UK 2. lékařská fakulta, http://www.lf2.cuni.cz/info2lf/ustavy/fu/chara.htm

Minirepetitorium obecné farmakologie

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Farmakologie, farmacie, toxikologie, léková politika, léčiva, ne-léčiva, výrobní prace, registrace, farmakodynamika, farmakokinetika, etické a odborné aspekty

Steroidní hormony

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Glukokortikoidy, mineralokortikoidy, androgeny, anabolika, antiandrogeny, estrogeny, kontraceptiva, antiestrogeny

Vývoj nového léčiva

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Výrobní praxe, klinická praxe, preklinická fáze, biotechnologie, klinické fáze, klinické studie

Látky ovlivňující vegetativní nervový systém

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Látky ovlivňující vegetativní nervový systém, parasympatomimetika, parasympatolytika, sympatomimetika, sympatolytika, kotransmise, neuromodulace

Receptory

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Receptory - popis, typy-  nitrobuněčné, na povrchu buňky, spřažené s G-proteiny, ligandy a jejich účinek,

Osud léčiv v organismu, aplikace léčiv

Autor: Tomáš Sechser

anotační obrázek

Transport látek membránami, absorpce, biologická dostupnost, cesty podání, distribuce látek, biotransformace látek, exkrece látek

Antihistaminika

Autor: Jan Švihovec

anotační obrázek

Alergická reakce, histamin - účinky, antihistaminika - 1., 2. a 3. generace, antialergické účinky, indikace, přípravky

Antihypertenziva a kombinační léčba hypertenze

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Hypertenze, etiopatogeneze, léčba, antihypertenziva, diuretika, beta-blokátory, blokátory kalcioavých kanálů, možnosti ovlivnění systému renin-angiotenzin-aldosteron, ACE-inhibitory

Antimykotika

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Antimykotika a jijech třídění

Antitrombotika

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Protidestičkové léky, antikoagulancia, fibrinolytika