Ústav lékařské mikrobiologie, UK 2. lékařská fakulta, http://www.lf2.cuni.cz/info2lf/ustavy/ulm/chara.htm

Alimentární infekce

Autor: Otakar Nyč, a kol.

Přehled patogeneze a epidemiologie  infekcí zažívacího traktu.  Z hlediska etiologie je důraz kladen především na virové a bakteriální původce. Součástí jsou  základní principy laboratorní diagnostiky a intrpretace nálezů a dále jsou zmíněny  principy antibiotické  léčby těchto infekcí.

Enterobakterie a dalsi gram negativni tycky

Autor: Otakar Nyč

anotační obrázek

Přehled některých medicínsky významných gram negativních baktérií

Záladní skupiny antibiotik

Autor: Otakar Nyč

anotační obrázek

Přehled základních skupin antibiotik - spektrum účinku, indikace...

Původci infekcí dýchacích cest

Autor: Otakar Nyč

anotační obrázek

Přehled nejvýznamnějších respiračních patogenů, jejich vlastnosti, diagnostické a léčebné možnosti

Obecné vlastnosti bakteriální buňky

Autor: Otakar Nyč

Základní informace o bakteriální buňce, morfologie, barvení , stavba, vlastnosti, vztah ke kyslíku....

Virové hepatitidy

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Přednáška

Virus HIV

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Přednáška

Interpretace serologického výsledku

Autor: Eva Žampachová

Podklad pro seminář

Ústav lékařské mikrobiologie

Autor: Otakar Nyč

anotační obrázek

Oficiální stránky k výuce předmětu na 2.LF