Ústav histologie a embryologie, UK 2. lékařská fakulta, http://www.lf2.cuni.cz/info2lf/ustavy/uhe/home.htm

Vznik trojvrstevného zárodečného terčíku a axiálních struktur

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Proměny zevního tvaru zárodku a plodu, periodizace intrauterinního vývoje

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Od zygoty k blastocystě

Autor: Luděk Vajner

Video

Tvarové změny lidského embrya a plodu

Autor: Luděk Vajner

Animace

Diferenciace intraembryonálního mezodermu

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Vývoj kostry, svalstva a končetin

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Vývoj coelomu a bránice

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Vývoj plodových obalů a placenty

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Morfologie pupečníku a placenty

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Vývoj srdce – formování srdeční trubice a kličky

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři