Ústav biologie a lékařské genetiky, UK 2. lékařská fakulta, http://ublg.lf2.cuni.cz/

Lékařská biologie I.

Autor: Kamila Procházková, Petr Geotz, Eduard Kočárek, Taťana Maříková, Zdeněk Sedláček

Kurz v Moodle - Lékařská biologie pro studenty prvního ročníku UK-2.LF
 

Imunogenetika

Autor: Kamila Procházková

Materiály ke cvičení z imunogenetiky

Monogenní dědičnost

Autor: Kamila Procházková

E-learningový kurz v prostředí Moodle

Pokroky molekulární genetiky

Autor: Zdeněk Sedláček

Povinně volitelný předmět pro studenty 5. ročníku
 

Geologická medicína a balneologie

Autor: Kamila Procházková, Eduard Kočárek

E-learningový kurz

Klinická genetika

Autor: Eduard Kočárek, Kamila Procházková, Taťana Maříková, Alena Dimitrou

E-learningový kurz

Studijní materiály k oboru Klinická genetika

Autor: Eva Seemanová

Studijní materiály