Oddělení informačních systémů, UK 2. lékařská fakulta, http://vypocetni@lfmotol.cuni.cz

Bibliografické zdroje

Autor: Jitka Feberová

anotační obrázek

Primární zdroje. Standardizace klíčových slov v MeSH. Citace.

Statistika I.

Autor: Pavel Kasal, a kol.

anotační obrázek

Historie a současnost. Základní rozdělení. Statistika v medicíně. Grafická reprezentace dat.

Statistika II.

Autor: Pavel Kasal, a kol.

anotační obrázek

Populace a výběr. Intervaly spolehlivosti. Hypotézy a významnost. Hypotézy o průměru. Hypotézy o rozptylu. Hypotézy o pořadových číslech. Hypotézy o alternativních hodnotách. Další statistické metody.
 

Statistika III.

Autor: Pavel Kasal, a kol.

anotační obrázek

Regrese. časové řady. Korelace. Vícerozměrné metody.

Statistika IV.

Autor: Pavel Kasal, a kol.

anotační obrázek

Efektivita vyšetření. Deterministické metody. Pravděpodobnostní metody. Bayseova metoda.