Neurologická klinika dospělých, UK 2. lékařská fakulta, http://www.lf2.cuni.cz/Ustavy/nkd/index.html

Jak přistupovat k nemocným s cévní mozkovou příhodou?

Autor: Martin Bojar

Role praktických lékařů v péči o nemocné s cévní mozkovou příhodou (CMP). Současný stav v péči o nemocné s CMP. Přednemocniční péče o nemocné s CMP. Skepse a možnosti v léčbě CMP - role praktických lékařů.

Lymeská neuroborrelióza, postborreliový syndrom a MS-like syndrom

Autor: Martin Bojar

anotační obrázek

Diagnostika a terapie Lymeské borreliozy

Infekce HV 1-3 při postižení NS. Role OL.

Autor: Martin Bojar, a kol.

anotační obrázek

HV 1-3  infekce při postižení nervového systému, laboratorní diagnostika, herpetické infekce

Infekce CNS & NS v neurologické praxi

Autor: Martin Bojar

anotační obrázek

Syndromy infekce nervové soustavy, diagnostický postup u osob s možnou infekční a parainfekční afekcí centrální nervové soustavy a nervové soustavy, nejčastějsí infekční agens

Význam vyšetření mozkomíšního moku u periferní obrny lícního nervu

Autor: Martin Bojar, a kol.

anotační obrázek

Hospitalizace a neurologické diagnózy, lymeská borrelioza, neuroinfekce.