Klinika dětské hematologie a onkologie, UK 2. lékařská fakulta, http://kdho.lf2.cuni.cz/

Nádory štítné žlázy

Autor: Zdeněk Linke

anotační obrázek

speciální onkologie - výukový materiál

Nádory plic, pleury a mediastina

Autor: Zdeněk Linke

anotační obrázek

speciální onkologie - výukový materiál

Nádory mozku

Autor: Zdeněk Linke

anotační obrázek

speciální onkologie - výukový materiál

Kožní nádory

Autor: Zdeněk Linke

anotační obrázek

speciální onkologie - výukový materiál

Hormonální terapie

Autor: Zdeněk Linke

anotační obrázek

speciální onkologie - výukový materiál

Nádory z endokrinně aktivních žláz

Autor: Zdeněk Linke

anotační obrázek

speciální onkologie - výukový materiál

Onkologie v ošetřovatelství

Autor: Jana Prausová

anotační obrázek

výukový materiál - ošetřovatelství

Transplantace kmenových buněk krvetvorby

Autor: Blanka Nagyová

anotační obrázek

výukový materiál - ošetřovatelství

Specifické nádory dětského věku (lymfomy, germinální nádory, nádory mozku)

Autor: Edita Kabíčková

anotační obrázek

Speciální onkologie - výukový materiál, 5. ročník

Molekulární genetika v diagnostice a výzkumu dětských akutních leukemií

Autor: Jan Trka

anotační obrázek

Speciální onkologie - výukový materiál, 5. ročník