Interní klinika, UK 2. lékařská fakulta, http://www.lf2.cuni.cz/Ustavy/interna/

Pracovní text z Interní propedeutiky

Autor: Jitka Zelenková, Jan Vejvalka, Dagmar Holá, Jitka Segethová, Zuzana Pavelková

anotační obrázek

Předkládaná učební pomůcka, která není klasickou učebnicí interní propedeutiky, vznikla ve snaze usnadnit studentům orientaci v základech oboru.
Staví na znalostech klasických vyšetřovacích postupů jednotlivých systémů lidského těla a poskytuje systémově uspořádané přehledy patologických nálezů s údaji o jejich nejčastějších příčinách.
Zvolená forma zpracování(WWW prezentace) umožňuje průběžné doplňování, rozšiřování a aktualizaci nejen údajů propedeutických, ale zejména dokumentace obrazové a zvukové, pocházející z vlastních nebo převzatých zdrojů. Začlenění tohoto ilustračního materiálu je přínosné hlavně proto, že v klasických učebnicích je jeho dostupnost velmi omezená.
 

Vaskulitidy

Autor: Michal Podrazil

anotační obrázek

 Vaskulitidy - klasifikace, diagnostika. 

Nefrotický syndrom, Hypertenze a ledviny, Urolitiáza, Tubulointersticiální nefritidy

Autor: Petr Bubeníček

anotační obrázek

Nefrotický syndrom, Hypertenze a ledviny, Urolitiáza, Tubulointersticiální nefritidy. 

Cor pulmonale, plicni embolie, kardiomyopatie, onemocnění aorty.

Autor: Dagmar Holá

anotační obrázek

Cor pulmonale, plicni embolie, kardiomyopatie, onemocnění aorty - přehled.  

Metabolický syndrom

Autor: Markéta Hrašková

anotační obrázek

 Metabolický syndrom. 

Profesionální onemocnění z přetěžování končetin

Autor: Zdenka, Fenclová

anotační obrázek

 Profesionální onemocnění z přetěžování končetin

Předoperační vyšetření

Autor: Vladimír Zauška

 Předoperační vyšetření

Kardiovaskulární systém ve stáří

Autor: František Kölbel

 Kardiovaskulární systém ve stáří

Šok

Autor: František Kölbel

 Šok

Patofyziologie, diagnostika a léčba chronické srdeční insuficience

Autor: František Kölbel

 Patofyziologie, diagnostika a léčba chronické srdeční insuficience