Chirurgie, traumatologie, ortopedie

Chirurgické vyšetření

Autor: Jan Leffler

anotační obrázek

Přednáška pro mediky 4. r.

Chirurgie jater a pankreatu

Autor: Tomáš Krejčí

anotační obrázek

Přednáška pro mediky 4 r.

Fyziologie a patofyziologie pohybového ústrojí

Autor: neuveden autor

Vybraný učební text

Historie oboru ortopedie trochu jinak

Autor: neuveden autor

Vybrané učební texty

Neurogenní onemocnění pohybového aparátu

Autor: neuveden autor

Vybrané učební texty

Paraklinická vyšetření

Autor: neuveden autor

Vybrané učební texty

Pažní kost a loket

Autor: Milan Handl

Vybrané učební texty

Statické (získané) vady nohou

Autor: neuveden autor

Vybrané učební texty
 

Systémová onemocnění skeletu

Autor: Alena Schejbalová

Vybrané učební texty

Traumatologie humeru u dětí

Autor: neuveden autor

Vybrané učební texty