Biologie

Imunogenetika

Autor: Kamila Procházková

Materiály ke cvičení z imunogenetiky

Monogenní dědičnost

Autor: Kamila Procházková

E-learningový kurz v prostředí Moodle

Pokroky molekulární genetiky

Autor: Zdeněk Sedláček

Povinně volitelný předmět pro studenty 5. ročníku
 

Geologická medicína a balneologie

Autor: Kamila Procházková, Eduard Kočárek

E-learningový kurz

Klinická genetika

Autor: Eduard Kočárek, Kamila Procházková, Taťana Maříková, Alena Dimitrou

E-learningový kurz

Studijní materiály k oboru Klinická genetika

Autor: Eva Seemanová

Studijní materiály