Psychiatrie, psychologie, sexuologie

Psychofarmakologie v roce 2012

Autor: Michal Hrdlička

anotační obrázek

Přednáška Psychofarmakologie v roce 2012
Témata přednášky:
Anxiolytika, Antidepresiva, Thymoprofylaktika, Neuroleptika/ antipsychotika, Psychostimulancia

 

 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­

Schizofrenie s časným začátkem

Autor: Michal Hrdlička

anotační obrázek

Článek

ADHD (Attention deficit/hyperactivity disorder)

Autor: Michal Goetz

anotační obrázek

ADHD (Attention deficit/hyperactivity disorder): patofyziologie, klinický obraz, léčba

Deprese

Autor: Michal Goetz

anotační obrázek

Deprese: symptomy, diagnostika, terapie

Poruchy osobnosti

Autor: Jana Kocourková

anotační obrázek

Poruchy osobnosti: definice, jednotlivé typy poruch osobnosti, terapeutické přístupy

Poruchy příjmu potravy

Autor: Jiří Koutek

anotační obrázek

Poruchy příjmu potravy: klinický obraz, léčba

Psychotická onemocnění v dětském věku

Autor: Iva Dudová

anotační obrázek

Psychotická onemocnění v dětském věku: klinický obraz, léčba

Suicidální jednání v dětství i dospělosti

Autor: Jiří Koutek

anotační obrázek

Suicidální jednání v dětství i dospělosti: definice, epidemiologie, rizikové faktory, první pomoc

Úzkostné poruchy

Autor: Jana Kocourková

Úzkostné poruchy: definice úzkosti, psychobiologie, klasifikace úzkostných poruch

Dětská psychiatrická klinika

Autor: Michal Hrdlička

anotační obrázek

Oficiální stránky k výuce předmětu na 2.LF