Imunologie, alergologie

Atopie a alergie

Autor: Eva Vernerová

anotační obrázek

Alergie a atopie. Mechanismy atopické reakce. Diagnostika a léčba alergických onemocnění.
3. ročník

Transplantační imunita

Autor: Tomáš Kalina

anotační obrázek

Transplantační imunita. Rejekce, reakce štěpu proti hostiteli.Transplantace orgánů a kostní dřeně.
3. ročník

Imunita a nádory

Autor: Radek Špíšek

anotační obrázek

Protinádorová imunita. Využití imunitních mechanismů v léčbě nádorů.
3. ročník

Imunodeficience 3. ročník

Autor: Anna Šedivá

anotační obrázek

Vakcinace aktivní a pasivní. Imunodeficience a možnosti jejich léčby.
3. ročník
 

Imunita proti infekcím

Autor: Jiřina Bartůňková

anotační obrázek

Protiinfekční imunita, imunita na sliznicích.
3. ročník

Specifická imunita. T, B-lymfocyty, NK buňky a protilátky

Autor: Ondřej Hrušák

Specifická imunita. T, B-lymfocyty, NK buňky a protilátky.
3. ročník

Systém HLA a prezentace antigenu

Autor: Anna Šedivá

anotační obrázek

Zpracování a prezentace antigenu. Histokompatibilní systém (MHC/HLA I. a II. třídy).
3. ročník

Imunitní mechanismy

Autor: Jiřina Bartůňková

anotační obrázek

Úvod do imunologie. Historie imunologie. Složky imunitního systému, lymfatické orgány. Základní funkce imunitního systému.Způsoby mezibuněčné komunikace a nitrobuněčné přenosy signálu. Povrchové molekuly, cytokiny, signální cesty. Nespecifické složky imunity, fagocytóza, komplement.
3. ročník