Mikrobiologie

Streptokoky a enterokoky

Autor: Otakar Nyč

V přednášce prim. MUDr. O. Nyče "Streptokoky a enterokoky" se seznámíme s medicínsky významnými zástupci streptokoků a enterokoků. Dále je tu uvedena laboratorní diagnostika a klinický význam Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae a Enterococcus sp. a rezistence k antibiotikům a možnosti antibiotické léčby streptokokových infekcí.

Herpesviry a neurotropní infekce

Autor: Petr Hubáček

Přednáška se věnuje výskytu a etiopatogenezi, výskytu a klinickým příznakům herpesvirových onemocnění s kazuistikami dokumentujícími problémy spojené s virovými onemocněními. Upozorňuje na nutnost přítomnosti lymfocytů v organismu hostitele nutnému pro kontrolu virové infekce, zároveň poukazuje na rozšiřující se možnosti cíleného terapeutického přístupu. V závěrečné části se pak věnuje diagnostickému postupu u virových infekcí CNS.

Stafylokoky

Autor: Petr Petráš

Zástupci rodu Staphylococcus, především druh Staphylococcus aureus, patří k nejúspěšnějším lidským patogenům. Vyvolávají obrovské spektrum onemocnění, od drobných kožních zánětů, přes závažné infekce vnitřních orgánů až po sepse. Jsou i příčinou nejtypičtější alimentární intoxikace, stafylokokové enterotoxikózy. Je to dáno řadou faktorů virulence, jako jsou toxiny a enzymy. V NRL pro stafylokoky SZÚ-CEM se zabýváme laboratorní diagnostikou těchto onemocnění.

Alimentární infekce

Autor: Otakar Nyč, a kol.

Přehled patogeneze a epidemiologie  infekcí zažívacího traktu.  Z hlediska etiologie je důraz kladen především na virové a bakteriální původce. Součástí jsou  základní principy laboratorní diagnostiky a intrpretace nálezů a dále jsou zmíněny  principy antibiotické  léčby těchto infekcí.

Enterobakterie a dalsi gram negativni tycky

Autor: Otakar Nyč

anotační obrázek

Přehled některých medicínsky významných gram negativních baktérií

Záladní skupiny antibiotik

Autor: Otakar Nyč

anotační obrázek

Přehled základních skupin antibiotik - spektrum účinku, indikace...

Původci infekcí dýchacích cest

Autor: Otakar Nyč

anotační obrázek

Přehled nejvýznamnějších respiračních patogenů, jejich vlastnosti, diagnostické a léčebné možnosti

Obecné vlastnosti bakteriální buňky

Autor: Otakar Nyč

Základní informace o bakteriální buňce, morfologie, barvení , stavba, vlastnosti, vztah ke kyslíku....

Virové hepatitidy

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Přednáška

Virus HIV

Autor: neuveden autor

anotační obrázek

Přednáška