Histologie, embryologie

Septace síní, komor a výtokové části srdce

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Vývoj artérií

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Vývoj vén

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Primitivní a fetální krevní oběh

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Vývoj lymfatických cév, uzlin a sleziny

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Formování srdeční kličky

Autor: Luděk Vajner

Animace

Vznik primitivního střeva, vývoj trávicí trubice od jícnu distálně

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Diferenciace primitivního faryngu (faryngového střeva), žaberní výchlipky, vklesliny a oblouky

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Vývoj obličeje, ústní a nosní dutiny, jazyka a zubů

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři

Vývoj dýchacího systému

Autor: Luděk Vajner

Presentace k semináři